Helpt beter presteren!

Samen werken aan maatschappelijke prestaties

 • Nieuws en inspiratie...

 • 20 mei

  Transformeren in het Sociaal Domein

  Gemeenten en hun partners zijn al even onderweg met het vormgeven van de transformaties in het sociaal domein. De klus is nog niet geklaard: er blijven uiteenlopende aandachtspunten. Om keuzes te kunnen maken moet je als gemeente je eigen prioriteiten in beeld hebben. Zo kom je van grote verhalen in concrete en gerichte actie. We herkennen in onze opdrachten zes thema’s waar...

  Lees verder
 • 18 apr

  Leren

  Wij ondersteunen managers en professionals bij het leren op 3 niveaus: door te doen en ervaren (70%), door in gesprek te reflecteren (20%) en in de klas/groep (10%). Wij geloven in deze combinatie van de leervormen (70/20/10) om managers en professionals beter te laten presteren.De rol van de overheid verandert steeds meer in die van een participerende overheid. Dat vraagt...

  Lees verder
 • 18 apr

  Detacheren onder de participatiewet: Publieke taak?

  De belofte van de Participatiewet: ook mensen die geen volwaardig loon kunnen verdienen aan het werk bij gewone werkgevers. In de praktijk loopt het nog niet storm. Werkgevers zien op tegen de risico’s. Zij willen deze mensen wel laten werken, maar alleen op basis van detachering. Is het detacheren van deze groep een publieke taak? Hier en daar is daar volmondig “ja” op...

  Lees verder
 • 15 apr

  Voor minder regels moet je meer doen

  De gemeente Amersfoort wil met haar programma deregulering meer ruimte geven voor innovatie en initiatieven in de stad. Samen met de gemeente hebben wij een regeldruktoets ontwikkelt die daarbij helpt. De regeldruktoets bevat vijf varianten die handvatten geven en inspiratie bieden voor het versoepelen en verminderen van regels, of zelfs anders regelen. Vanuit de overtuiging...

  Lees verder
 • 13 apr

  De Utrechtse Businessprofessional – Congres Overheid 360°

  De rol van de gemeente verandert. Inwoners, instellingen en bedrijven hebben steeds duidelijker een mening over hoe het in hun stad moet gaan en willen mét gemeente activiteiten ondernemen. Zij willen meer invloed hoe zaken worden aanpakt. Dit raakt ook de bedrijfsvoeringsprofessionals van gemeenten. Van de bedrijfvoeringsprofessionals wordt meer flexibiliteit verwacht en het...

  Lees verder
 • 13 apr

  De betekenis van Smart City voor de openbare ruimte – Congres Overheid 360°

  Mettina Veenstra (lector Media Technologie Design) en Frans Jorna (Hiemstra & De Vries) delen in deze workshop hun ervaringen in de betekenis van het fenomeen Smart City voor de openbare ruimte. Hoe kunnen we met behulp van digitale technologie de openbare ruimte wat betreft aantrekkelijkheid, veiligheid en mobiliteit verbeteren? Naast de technologie en de toepassingen is...

  Lees verder
 • 13 apr

  Huisjesmelkers en woonfraude aanpakken met data - Congres Overheid 360°

  De grote steden hebben de problematiek rond woningverhuur hoog op de agenda de staan. Illegale woonsituaties zorgen niet alleen voor een onprettige leefomgeving, maar zijn vaak ook een voedingsbodem voor criminele activiteiten (zoals prostitutie, witwassen en drugshandel) en andere problemen. Tot voor kort was het lastig vat te krijgen op slimme huisjesmelkers. De gemeente...

  Lees verder
 • 13 apr

  Voortijdig Schoolverlaten voorkomen met data-analyse – Congres Overheid 360°

  Jaarlijks maken ongeveer 25.000 jongeren hun opleiding niet af. Dit heeft vaak grote gevolgen voor de rest van hun leven: van langdurige werkloosheid tot sociale problematiek en criminaliteit. Om dit probleem effectief aan te pakken heeft de regio Zuid-Holland Zuid een risicogerichte aanpak ontwikkelt. Op basis van Machine Learning techniek worden risicojongeren...

  Lees verder
 • 24 mrt

  Congres Overheid 360° - de kracht van informatie

  Aanmelden Wanneer? 20 en 21 april 2016. Op beide dagen duurt het programma van 9.00 - 18.00 uur. Waar? Media Plaza, Utrecht Door middel van deze registratielink kun je je kosteloos inschrijven. Informatiesamenleving 2020 – de kracht van informatie We leven in een informatiesamenleving. Mensen zoeken, vinden en ontvangen de hele dag informatie via tablets, smartphones en...

  Lees verder
 • 23 mrt

  Minder verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

  Donderdag 17 maart was de nationale dag van de leerplicht. Een dag waarin we extra stilstaan bij verzuim. Hoewel ieder kind recht heeft op goed onderwijs zijn er jaarlijks ongeveer 10.000 (langdurige) verzuim gevallen en maken ongeveer 25.000 jongeren hun opleiding niet af. Ondanks het harde werken van leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers. Leerplichtambtenaren en...

  Lees verder

Jeugd

''Het kind en het gezin centraal''

Lees meer >

Ruimte & Economie

''Omgevingswet als kans voor transformatie fysiek domein''

Lees meer >

Onderwijs

“Te druk om docent te zijn”

Lees meer >

Werk & Inkomen

“Maatwerk in een regelomgeving”

Lees meer >

Strategie & Sturing

“Sturing is iets dat je doet”

Lees meer >

Samenwerking

“Weet wat je wel en niet kan”

Lees meer >

Bezuinigen & Innovatie

“Pijlen richten op vernieuwing en innovatie”

Lees meer >

Interim management

“Creëer een schaap met 5 poten”

Lees meer >