Helpt beter presteren!

Samen werken aan maatschappelijke prestaties

Wendbaar Organiseren

''Permanent flexibel werken''

Lees de folder >

Smart Organiseren

''Slim inzetten van technologische mogelijkheden''

Lees meer >

Publieke Professional

“Werken aan zelfbewuste professionals”

Lees meer >

Teamontwikkeling

“Opgave-Omgeving-Opdracht”

Lees meer >

Omgevingswet

“Drie opgaven voor publieke organisaties”

Lees dit artikel >

Samenwerking

“... het werk van mensen”

Lees meer >

Organisatieontwikkeling

“De kern van ons vak”

Lees meer >

Sociale wijkteams

“Twee jaar later - wat zijn nu de vraagstukken?”

Lees meer >
 • Nieuws en inspiratie...

 • 19 okt

  Gebruik digitale overheidsvoorzieningen blijft achter

  De samenleving digitaliseert snel, ruim 94% van de Nederlanders heeft een breedband internetaansluiting. We bestellen onze boodschappen online en sluiten een hypotheek af via de webcam. Toch blijft het gebruik van digitale overheidsvoorzieningen achter. Al in het regeerakkoord werd afgesproken dat dit anders moet. De digitale dienstverlening door de overheid moet beter....

  Lees verder
 • 13 okt

  Onze Maxi fluit WK in China

  Wat een scheidsrechter en adviseur met elkaar gemeen hebben? Onze adviseur Maxi Sellering, die deze week als scheidsrechter het WK 3x3 basketbal in China fluit, weet het wel: "De kunst zit hem in het handelen vanuit je eigen gevoel en je eigen kunnen, gericht op het begrijpen van een ander. En het, samen met die ander, werken vanuit één duidelijke focus. Of die focus nu de...

  Lees verder
 • 13 okt

  Utrechtse Masterclass ‘Innoveren met Informatie’ stoomt managers klaar voor toekomst

  ‘Innoveren met Informatie’ is de titel van de zes masterclasses die veertig topmanagers van de gemeente Utrecht dit jaar doorlopen. Het doel is om managers intensief kennis te laten maken met de innovatiekracht van technologie en data science. Inmiddels hebben er vijf masterclasses plaatsgevonden. Wat is de kern van de opzet en aanpak? Speerpunt college Het Utrechtse...

  Lees verder
 • 4 okt

  Impact Omgevingswet voor lokale politici

  Wij leveren graag een bijdrage aan het ontwikkeling van de adviseurs van de toekomst. Daarom stellen wij studenten bestuurskunde van de AVANS hogeschool in staat om met ons samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Ambitieuze studenten hebben zo de mogelijkheid om vakken binnen hun studie te combineren met de ervaringen die wij in de praktijk tegenkomen. Student Daniël...

  Lees verder
 • 30 sept

  Workshop op de derde landelijke RMC-Bijeenkomst van Ingrado

  Op dinsdag 11 oktober is de derde landelijke RMC-bijeenkomst die wordt georganiseerd door brancheorganisatie Ingrado. Collega Sebastiaan van den Bogaard verzorgt op deze bijeenkomst de workshop Monitoring: van verplichting naar kans.Voor Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s) neemt de druk toe om hun werkwijze te monitoren. Maar wat is het nut van monitoren? En wat kun...

  Lees verder
 • 27 sept

  Kostenbewuste wijkteams

  “Wijkteams niet kostenbewust” kopte Binnenlands Bestuur. Verrassend? Nee, want de drive van wijkteammedewerkers is: kwetsbare burgers goede ondersteuning te bieden. Toch wel, want de wijkteams zijn een sleutel in de transformatie in het sociaal domein. En de kern van de transformatie is betere zorg voor minder geld! Dat ‘voor minder geld’ is al best gelukt: gemeenten hielden...

  Lees verder
 • 26 sept

  Scrum in de publieke sector

  Scrum leeft, ook in de publieke sector en ook op thema’s die niets van doen hebben met softwareontwikkeling. In onze huidige praktijk zien we de waarde en de worsteling van publieke organisaties die met Scrum werken. In deze korte verkenning beschrijven we onze ervaring en geven we een aantal tips voor opdrachtgevers en product eigenaren. Onze ervaring met Scrum Scrum is...

  Lees verder
 • 7 sept

  Een Omgevingsplan met Scrum!

  Een Omgevingsplan met Scrum! Het afgelopen jaar zijn steeds meer overheden in het land van start gegaan met de voorbereiding op de Omgevingswet. Wij ondersteunen hen daarbij. Eind 2019 treedt de wet in werking en moeten de overheden klaar staan voor de invoering. De gemeente ‘s-Hertogenbosch is voortvarend aan de slag gegaan. Zij werken aan een proef-omgevingsplan voor de...

  Lees verder
 • 25 aug

  Zorgvernieuwing: concensus is mooi, beweging is beter

  Samen het aanbod voor kwetsbare burgers in Den Bosch vernieuwen, om te beginnen in de wijk Zuidoost. Dat is de ambitie van Zorgzaam, het WMO netwerk van 15 partners in zorg en welzijn in Den Bosch. De ambitie is verwoord in een manifest in juni 2013. Sindsdien is er veel gepraat en geschreven over vernieuwing van zorg en ondersteuning. Maar veel spelers in Den Bosch hadden...

  Lees verder
 • 25 juli

  Specialisten in de wijk voorkomen zwaardere zorg

  Sinds 1 juli werkt het sociaal wijkteam in Den Bosch Zuidoost samen met een wijkgericht kernteam van verschillende ambulante (2e lijn) specialisten voor jeugd en volwassenen. Het doel:1. zwaardere zorg voorkomen door in een vroeg stadium specialisten snel en kort te betrekken.2. het beter inzetten van het informele en professionele netwerk in de wijk voor, tijdens en na de...

  Lees verder