• Agenda

 • 4 juli

  Bijeenkomst - Eigentijdse bedrijfsvoering in publieke organisaties

  Wat is er in publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken nodig, nu en straks? Hoe maken we de bedrijfsvoering proactiever? Hoe werken we wendbaar en integraal samen? Hoe ontwikkelen bedrijfsvoeringsprofessionals zich? Hoe werkt de bedrijfsvoering in verschillende publieke organisaties als bijvoorbeeld gemeenten, provincies, ziekenhuizen, zorginstellingen,...

  Lees verder
 • 16 aug

  Bijeenkomst - Succesvol aan de slag met de Omgevingswet

  De bijeenkomst 'Succesvol aan de slag met de Omgevingswet' vindt plaats op donderdag 16 augustus van 16:00 tot 20:00.  We verdiepen tijdens deze bijeenkomst met elkaar op principes voor eigentijds omgevingsbeleid. Principes die cruciaal zijn voor de organisatieontwikkeling en de cultuuromslag die door de komst van de Omgevingswet op veel plekken wordt ingezet. Publieke...

  Lees verder
 • 5 sept

  Bijeenkomst - Hoe publieke organisaties wendbaar werken omarmen

    Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 - festival voor organisatieontwikkelaars

  Save the date! Koers 2018 vindt plaats op donderdag 4 oktober  Festival voor organisatieontwikkelaarsKoers is het festival waarop bezoekers met ons en andere organisatieontwikkelaars samen verrijken, verdiepen en ontmoeten. Het is een initiatief van Hiemstra & De Vries en staat bij veel organisatieontwikkelaars bekend als een jaarlijks...

  Lees verder