Bezuinigen

De afgelopen jaren hebben publieke organisaties minder subsidies uitgekeerd (gekregen), beleidsambities bijgesteld, onderhoudsniveaus verlaagd, leges meer kostendekkend gemaakt. Daar bovenop is, niet minder pijnlijk, het voorzieningenaanbod versoberd.

Hoewel de economie voorzichtig herstelt, lijkt de publieke sector er de komende jaren niet op vooruit te gaan. Voor de publieke sector verwachten wij komende jaren nog één of meerdere bezuinigingsrondes. Innovatie zien wij komende jaren als het beloftevolle spoor.

Van bezuinigen naar innovatie

Met behulp van het bezuinigingsmodel, dat is ontwikkeld met de Universiteit Utrecht, hebben wij afgelopen jaren meer dan 2000 maatregelen ter waarde van 900 miljoen euro geanalyseerd (vernieuwend bezuinigen). Wanneer we met afstand naar onze analyse kijken, dan zien we dat de meeste organisaties hun pijlen richten op vernieuwing en innovatie. Ook wij zijn er van overtuigd dat innovatie het meest beloftevolle spoor is om de maatschappelijke en organisatorische uitdagingen het hoofd te bieden. 

Innovatie is groot en breed begrip. Wat ons betreft gaat het om alle veranderingen in maatschappelijke interventies en in de organisatie die ertoe bijdragen dat er met minder middelen minimaal dezelfde of betere maatschappelijke presentaties worden gerealiseerd. Innovatie gaat dus niet alleen over meeslepende veranderingen, maar ook over kleine verbeteringen in processen.

Van innovatieve ideeën naar realisatie

Op een aantal plekken zien wij dat innovatieteams en ‘futurelabs’ worden geboren. Een mooie ontwikkeling! Tegelijk moeten we –helaas- constateren dat de afvaardiging in deze groepen deze taak moeilijk kan combineren met het dagelijkse werk. De schaarse tijd die overblijft gaat vaak zitten in overleggen waardoor er nauwelijks tijd overblijft om de verzamelde ideeën te begeleiden tot succesvolle innovaties.

De kunst van een succesvolle realisatie van innovatieve ideeën zit wat ons betreft in een nuchtere en pragmatische benadering aangevuld met creativiteit. Deze combinatie is in onze ogen essentieel om daadwerkelijk stappen te zetten.

 

Betrokken collega's zijn onder andere :