Coaching

Organiseren is het werk van mensen. Als mensen regie hebben op hun eigen functioneren zijn ze effectief in hun rol. Daarmee dragen ze bij aan waar de organisatie voor staat en dat leidt in de organisatie tot betere resultaten. Dit gaat niet altijd vanzelf. Want hoe neem je regie, hoe beweeg je en hoe bepaal je je richting in lijn met dat wat je rol en je organisatie van je vragen? Wat is nodig om effectief te zijn in je rol? Coaching kan via zulke vragen helpen bij de ontwikkeling van organisaties, teams en personen. 

 

Een coach kan via vragen, inzichten, reflecties en ‘spiegels’ een coachee bijstaan in zijn of haar persoonlijke én functionele ontwikkeling. Door samen te zien wat nodig is om het anders te gaan doen in de dagelijkse praktijk. Daarin heb je te maken met verschillende contexten en rollen. Als wij je coachen, doen we dat heel bewust vanuit de relatie die je hebt met de organisatie waarin je werkt en de functie van waaruit je dat doet. In die context ontstaat vaak een ontwikkelvraag in het licht van de organisatie met maatschappelijke opgaven en collega’s die voortdurend veranderen. Coaching kan je helpen om hier constructief mee om te gaan en positief-kritisch te kijken naar jezelf. 
 

Goede klik cruciaal voor resultaat 

Hoe de ontwikkelvraag eruitziet die je stelt aan een coach, verschilt van persoon tot persoon. De oorsprong is vaak dat je ergens in vastloopt of niet verder in komt. De oorzaak daarvan ligt soms in je persoonlijke vaardigheden en effectiviteit. Soms ligt de oorzaak in een veranderde context, omgeving of organisatievraag.  In alle gevallen is coaching gericht op de vraag wat het van jou vraagt om je hiertoe te verhouden. Hoe dan ook, met coaching komt het gesprek heel dicht bij jezelf. Een goede klik met je coach is daarom cruciaal. Dat is dan ook voorwaardelijk in hoe we coaching aanbieden. Scherpe doelen en benoembare resultaten van een coaching-traject, zijn bovendien wezenlijke voorwaarden die we in het eerste contact tussen coach en coachee onderzoeken. In coaching zit onze meerwaarde vaak in de slimme koppeling tussen het (bege)leiden van organisatieontwikkeling in combinatie met persoonlijke ontwikkeling in de context van je rol en functie. Of het nu via coaching, intervisie of leertrajecten loopt: we geloven in de kracht van aandacht voor persoonlijke reflectie en -ontwikkeling in publieke organisaties die werken in maatschappelijke opgaven. Het biedt vaak (nieuw) houvast. 
 

Bekend met de volle breedte

In coaching benutten we bij aanvang vaak inzichten uit Insights Discovery. Dat is een beproefde methode om je eigen voorkeuren te leren kennen op bijvoorbeeld sterke punten, zwakke punten, communicatie, motivatie, 'blinde vlekken', ontwikkelsuggesties en samenwerking. Ook speelt in onze coaching de dagelijkse praktijk een belangrijke rol, die van publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken zoals we die kennen of leren kennen. Hiervoor observeren of onderzoeken we soms ook gericht situaties in organisaties, teams en gesprekken. Dat is een soort ‘coaching on the job’. Onze coaches hebben daarnaast hun eigen ‘coachgereedschap’ vanuit hun specialisatie, achtergrond en persoonlijke stijl. We hebben zo met elkaar brede ervaring met coaching in de praktijk van publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken. Zo coach(t)en we teamleiders op verbetering in operationele zaken maar ook topbestuurders op de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap
 
Doorpraten over coaching? Het idee dat onze coaching misschien bij jou of een van ‘jouw mensen’ past? Een goede klik met een van onze collega’s die (ook) als coach werkt? Neem dan contact met ons op. 
 

 

Betrokken collega's zijn onder andere :