Coaching

De ontwikkeling van organisaties, teams en personen is erop gericht om bij te dragen aan waar het in de kern van je organisatie om gaat. De mensen in die organisatie hebben impact door de keuzes die ze maken en de wijze waarop ze invulling geven aan hun rol. Als mensen regie hebben op hun eigen functioneren en zich bewust zijn van het effect van wat ze doen leidt dat voor de organisatie tot betere resultaten. Dit gaat niet altijd vanzelf. Want hoe neem je regie, hoe beweeg je en hoe bepaal je je richting in lijn met dat wat je rol en je organisatie van je vragen? Hoe herken en benut je de kracht van je eigen kwaliteiten en talenten? Welke keuzes maak je dan? Wat is nodig om effectief te zijn in je rol? Coaching kan via zulke vragen helpen bij de ontwikkeling van organisaties, teams en personen.

Een coach kan via vragen, inzichten, reflecties en ‘spiegels’ een coachee bijstaan in zijn of haar persoonlijke én functionele ontwikkeling. Door je bewust te zijn van jouw plek in de organisatie, het effect van wat je doet en de keuzeruimte die er is kijken we in coaching samen naar wat effectiever kan. We nemen daarin altijd heel bewust de relatie mee die je hebt met de organisatie waarin je werkt en de functie van waaruit je dat doet als ook jouw achtergrond, ambitie en passie. In de context van je werkomgeving ontstaat vaak een ontwikkelvraag gerelateerd aan de voortdurend veranderende omgeving met maatschappelijke opgaven en het samenwerken met collega’s. Coaching kan je helpen om hier constructief mee om te gaan en positief-kritisch te kijken naar jezelf.

Goede klik cruciaal voor resultaat

Hoe de ontwikkelvraag eruitziet die je stelt aan een coach, verschilt van persoon tot persoon. Zien in welke patronen je soms vastzit, waardoor jij je laat belemmeren en hoe je je eigen doelen soms onbewust saboteert maakt het mogelijk om jouw ontwikkeling te verstevigen.

In alle gevallen is coaching erop gericht wat het van jou vraagt om je hiertoe te verhouden. Hoe dan ook, met coaching komt het gesprek heel dicht bij jezelf. Wat heeft gemaakt dat je hier vastloopt of juist heel goed in verder kan komt voort uit wie jij bent en wat jij hebt ontwikkeld. Aanspreken van wat er onbewust is en voortbouwen op wat er al is hoort bij onze werkwijze. We richten ons op duurzame ontwikkeling en verandering. En dan moet je samen tot de kern durven komen. En daarin nemen we ook mee wat we niet-weten, onzeker of kwetsbaar is.

leerlijnEen goede klik met je coach is daarbij cruciaal. Dat is dan ook voorwaardelijk in hoe we coaching aanbieden. En daarbij zijn we confronterend waar nodig, durven het moeilijke met je bespreekbaar te maken in een open en veilige setting: scherpe doelen en benoembare resultaten van een coaching-traject, zijn bovendien wezenlijke voorwaarden die we in het eerste contact samen onderzoeken.

We geloven in de kracht van aandacht voor persoonlijke reflectie en -ontwikkeling in publieke organisaties die werken in maatschappelijke opgaven. Het biedt vaak (nieuw) houvast.

Bekend met de volle breedte

In coaching benutten we ondermeer inzichten uit Insights Discovery, Transactionele Analyse, Appreciative Inquiry en Systemisch Werken. Dat zijn beproefde methodes om je eigen voorkeuren te leren kennen op bijvoorbeeld sterke punten, zwakke punten, communicatie, motivatie, 'blinde vlekken', je plek in het systeem, ontwikkelsuggesties en samenwerking. Ook speelt in onze coaching de dagelijkse praktijk een belangrijke rol, die van publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken zoals we die kennen of leren kennen. Hiervoor observeren of onderzoeken we soms ook gericht situaties in organisaties, teams en gesprekken. Dat is een soort ‘coaching on the job’. Onze coaches hebben daarnaast hun eigen ‘coachgereedschap’ vanuit hun specialisatie, achtergrond en persoonlijke stijl. We hebben zo met elkaar brede ervaring met coaching in de praktijk van publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken. Zo coach(t)en we teamleiders op verbetering in operationele zaken maar ook topbestuurders op de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap.

De stappen in coaching

Een coachtraject kent doorgaans vijf a zeven gesprekken. Uiteraard houden we rekening met de ontwikkelvraag en context. Het is en blijft altijd maatwerk om een coachtraject te laten passen bij wat er nodig is. Om een beeld te schetsen van hoe de gesprekken inhoudelijk opgebouwd kunnen zijn schetsen we hier een werkwijze die we vaak hanteren:

Gesprek 1: Intake
In het intakegesprek maken we kennis en verkennen we of er een klik is tussen coach en coachee. We onderzoeken de ontwikkelvraag.

Gesprek 2: Verdiepen van ontwikkelvraag en Levenspad
We verdiepen op wie jij bent en wat jou gemaakt heeft tot wie je bent. En hoe dat relateert aan jouw vraag. Zicht op je kwaliteiten, je schaduwkant, je normen en waarden en jouw energie horen bij deze verdieping.

Gesprek 3: Bewustwording patronen
We werken langs vragen als “Welke patronen kom je keer op keer tegen. Wat is jouw aandeel in wat er zich voordoet? En welke overtuigingen en belemmeringen houden je (onbewust) tegen. Hoe zorg je voor jezelf?”

Gesprek 4: Impact en invloed
Dit gesprek staat in het teken van bewustwording van je effect op anderen, regie nemen en sturen en loslaten

Gesprek 5: Praktijk van de werkcontext
Aan de hand van jouw actuele praktijksituaties bespreken en oefenen we met het geleerde.

Gesprek 6: Verankeren en onderhoud
Reflectie op wat je geleerd hebt, wat je vast wil houden, wat je wilt achterlaten en vooruitkijken naar wat je zeker in de praktijk nog gaat tegenkomen.

Doorpraten over coaching? Het idee dat onze coaching misschien bij jou of een van ‘jouw mensen’ past? Een goede klik met een van onze collega’s die (ook) als coach werkt? Neem dan contact met ons op.

Betrokken collega's zijn onder andere :

  • Nieuws & Inspiratie

  • 8 mrt

    Invloed heb je door wie jij bent en hoe je je rol invult

    Als individu heb je invloed in je organisatie door de keuzes die je maakt en de wijze waarop jij je rol invult. Als mens met jouw kwaliteiten en talenten. Vanuit wie jij bent en wat voor jou belangrijk is maak jij keuzes die veel invloed kunnen hebben. Bij Hiemstra & De Vries geloven we erin dat als mensen regie hebben op die keuzes, hun eigen functioneren en zich bewust...

    Lees verder