Insights Discovery

Bij het ondersteunen van succesvol leren & ontwikkelen gebruiken we regelmatig Insights Discovery. Insights Discovery is een model op basis van vier basiskleuren (blauw, groen, rood en geel). Op basis van een persoonlijk profiel krijgen mensen inzicht in hun eigen voorkeuren en die van anderen. Denk aan kwaliteiten en voorkeuren voor communicatie, omgang en samenwerking.

Inzichten in voorkeuren 

Insights Discovery benutten we met onze Insights-trainers als methode in de praktijk van publieke organisaties en professionals in ontwikkeling vaak op drie niveaus:

  • Persoonlijk niveau
  • Teamniveau
  • Leiderschapniveau

Persoonlijk niveau

Werken met Insights Discovery op persoonlijk niveau leidt tot meer zelfinzicht en kan zo bijdragen aan effectiever handelen. Insights Discovery geeft namelijk een beeld van persoonlijke voorkeuren in het licht van bijvoorbeeld sterke punten, zwakke punten, communicatie, motivatie, 'blinde vlekken', ontwikkelsuggesties en samenwerking. Onze Insights-trainers weten hoe je die op persoonlijk niveau kunt interpreteren en benutten. 

Teamniveau

Werken met Insights Discovery op teamniveau geeft meer onderling begrip en brengt patronen rond samenwerking in beeld. Het gesprek over deze samenwerking geeft verschillende concrete verbeterpunten voor het team. Aanvullend geeft het Team Effectiveness Model van Insights Discovery inzicht in de mate waarin het team succesvol is op klimaat, focus, proces en flow. Op basis hiervan kan het team een gerichte(re) bijdrage leveren aan de bredere organisatieontwikkeling. Onze Insights-trainers weten hoe je inzichten uit Insights Discovery op teamniveau kunt interpreteren en benutten. 

Leiderschapsniveau

Werken met Insights Discovery op leiderschapsniveau biedt inzicht in het type leiderschap (gecentreerd, resultaatgericht, visionair en relationeel leiderschap) en individuele leiderschapskwaliteiten. Deelnemers bespreken op basis van deze typen en kwaliteiten welke accenten zij willen aanbrengen in het leidinggeven aan de organisatie en de organisatieverandering. Onze Insights-trainers weten hoe je inzichten uit Insights Discovery op leiderschapsniveau kunt interpreteren en benutten. 

Aan de slag met Insights Discovery

Ook aan de slag met leren & ontwikkelen en benieuwd naar de mogelijkheden van Insights Discovery? Of al eens gewerkt met Insights Discovery en toe aan een vervolg? Neem dan contact met ons op.

Betrokken collega's zijn onder andere :