Interim

Publieke organisaties die beter willen presteren in maatschappelijke vraagstukken, hebben in de praktijk niet altijd de benodigde denk-, stuur- en doekracht beschikbaar. Vaak is die ook niet zo snel te vinden. In zo’n geval dragen managers en professionals via interim-werk regelmatig bij aan succesvolle organisatieontwikkeling. Denk aan het (bege)leiden van stappen in vooruitgang, verandering, voortgang of vertrouwensherstel. Hiervoor hebben we goede interim-managers, interim-project-, -team- of programmaleiders en interim-professionals in huis.  

Interim-manager

Onze interim-managers zien en doen ‘wat nodig is’ om ingewikkelde vraagstukken in de praktijk werkbaar te maken. Dit vraagt aandacht voor organisatieontwikkeling op zowel inhoudelijk vlak als op het gebied van de betrokken professionals. Onze interim-managers verstaan hun vak. Ze kennen de praktijk van openbaar bestuur en de complexe context van publieke organisaties goed. 

Interim-team-, -project- of programmaleider

Onze interim-project- of programmaleiders leveren vanuit hun team een waardevolle bijdrage aan de resultaten van de organisatie. Onze interim-project- of programmaleiders kennen de maatschappelijke opgave(n) van publieke organisaties en zien wat nodig is om een team beter te laten presteren.   

Interim-professional

Onze interim-professionals brengen passende denk- en doecapaciteit. Vanuit de juiste kennis, houding, ervaring en vaardigheden zijn zij snel en soepel inpasbaar. Ze zijn gewend om in teamverband samen te werken, kennen de dynamiek van publieke organisaties en leveren hoge kwaliteit.

Vooruit 

Een organisatieontwikkeling als grondslag is een belangrijk uitgangspunt voor ons en onze opdrachtgevers in interim-werk. Naast het optimaal (door laten) draaien van het primaire proces wil de organisatie ook een stap vooruit zetten. Op de manier die het best aansluit bij de continu veranderende context, dynamiek en opgaven van de organisatie. Dit vraagt volgens ons om een ‘ontwikkelblik’. Een blik die verder kijkt en reikt dan een interim-periode of -opdracht. Onze mensen bezitten die.  

Verbinding

Vanzelfsprekend besteden we bij interim-werk vooraf veel aandacht aan het koppelen van de juiste persoon aan de juiste organisatie vanuit de juiste opdracht. Dit zorgt voor de vliegende start die de praktijk vaak vraagt. Onze interim-collega’s houden de verbinding met ons bureau. We zorgen dat we ze regelmatig ontmoeten, over hun praktijk bevragen en betrekken bij wat we doen. Zo weten onze opdrachtgevers en onze interim-collega’s zich continu in de rug gesteund met aanvullende expertise en energie vanuit ons bureau. Hiermee onderscheiden we ons graag. 

Publieke organisaties definiëren met ons een interim-rol vanuit bijvoorbeeld de beweging in het sociaal domein, de komst van de Omgevingswet, het omarmen van Wendbaar Werken, de aandacht voor leren & Ontwikkelen, het moderniseren van de bedrijfsvoering of het slim inbedden van (digitale) innovatie.

Benieuwd hoe we vanuit een interim-rol maatschappelijke vraagstukken in de praktijk ‘werkbaar’ maken? Kijken hoe we elkaar op verschillende niveaus kunnen versterken? Neem dan contact met ons op.

Hiemstra en De Vries