Leertraject Urban Professional

Een (publieke) organisatie in ontwikkeling, vraagt iets bijzonders van mensen. Zij moeten de kennis en vaardigheden tot hun beschikking krijgen die daar nu en in de toekomst nodig is. Organisatieontwikkeling vraagt daarom om mensen die leren & ontwikkelen. Wie werkt in beleid en advies, doet dat bijvoorbeeld via een leertraject urban professional.

 

Leren & ontwikkelen in beleid en advies


Urban professionals zijn klaar om succesvol te werken in de publieke organisatie van de toekomst. Zij 

  • verbinden zich rondom opgaven slim en doelgericht met collega’s in het primair proces;
  • signaleren maatschappelijke en organisatorische opgaven die iets extra’s of iets anders (gaan) vragen van de organisatie en zien (pro)actief wat ze daaraan zelf bijdragen;
  • schrikken niet van de onbekendheid en complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en (h)erkennen de oorsprong ervan;
  • houden ‘de bedoeling’ in beeld en weten die bij gesprekspartners van verschillende niveaus op tafel te krijgen (en te houden);
  • zien wat nodig en belangrijk is op dit moment en zijn daarom in staat om de waan van de dag te ontstijgen;
  • zijn goed in samenwerken met collega’s en partners van buiten.

Doelgroep

Ons leertraject urban professional is met name geschikt voor professionals op (strategisch) advies- of beleidsniveau. Denk aan functies als contractmanager, procesadviseur, projectleider of beleidsmedewerker. Voor bedrijfsvoeringsprofessionals en omgevingsprofessionals in publieke organisaties bieden we specifieke leertrajecten.

Programma op maat

Al onze leertrajecten zijn op maat gesneden. We putten uit veel verschillende modules die we onder de knie hebben. Zo sluiten we optimaal aan op de dagelijkse praktijk en de leer- & ontwikkeldoelen van onze deelnemers. We geloven in ‘al lerende werken’ en ‘al werkende leren’.

Een kleine greep uit de honderden vormen die we inzetten: lezing, reflectielunch, werkplaats, intervisie, rollenspellen, projectenversneller, coaching, pitch, evaluatiemoment, boekensessie, workshop over persoonlijke voorkeuren (Insights Discovery) of chats. We ontwikkelen er bovendien voortdurend nieuwe vormen bij.

Wat is nodig voor succesvol leren & ontwikkelen?

We vragen professionals om hun vertrouwde gedrag (deels) achter zich te laten en nieuwe vaardigheden en competenties te leren. Dat gaat niet vanzelf. Succesvol leren & ontwikkelen vraagt om focus, motivatie en oefening in een vertrouwde en gezonde omgeving. In elk leertraject zijn die daarom (ruim) voldoende aanwezig, daar zorgen we samen met onze opdrachtgevers voor.

Meer informatie

Meer weten over het leertraject urban professional? Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Ervaringen van trainers en deelnemers horen? Neem dan contact met ons op.

 

Betrokken collega's zijn onder andere :