Leren & Ontwikkelen

Professionals in publieke organisaties doen hun werk in het licht van maatschappelijke opgaven. Hoe ben en blijf je met elkaar als publieke organisatie van waarde? Veel publieke organisaties zijn daarom in ontwikkeling. Ze richten hun blik meer op ‘buiten’, omarmen bijvoorbeeld wendbaar werken en zijn opgavegericht aan het werk. Publieke organisaties zijn in ontwikkeling. Wij geloven in persoonlijke ontwikkeling als vanzelfsprekende voorwaarde voor organisatieontwikkeling. Dat uitgangspunt is simpel. Tegelijkertijd heeft het vergaande consequenties voor hoe we ons in publieke organisaties slim met elkaar organiseren. Persoonlijke ontwikkeling is een randvoorwaarde voor organisatieontwikkeling, daar geloven we in.

Wij maken met verschillende publieke organisaties persoonlijke ontwikkeling als randvoorwaarde voor organisatieontwikkeling in de praktijk werkbaar. Dat doen we onder andere door aandacht te besteden aan de volgende leidende principes.

 • In een organisatie die beweegt, kan niemand stilstaan
 • Mensen realiseren de verandering, papier beschrijft het alleen
 • Verandering is een logisch gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling
 • Een goed begin, is het halve werk
   

 

In een organisatie die beweegt, kan niemand stilstaan

Professionals in publieke organisaties dragen bij aan het realiseren van resultaten in maatschappelijke opgaven. Zij merken dat deze opgaven complexer worden door maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. Veel publieke organisaties stellen de opgave meer centraal, investeren in wendbaar werken en bereiden zich voor op transities in het licht van bijvoorbeeld de Omgevingswet. Wij geloven dat wie werkt in een organisatie die in ontwikkeling is, zelf niet stil kan staan. Als de wereld om je heen verandert en andere eisen stelt aan de organisatie waarin je werkt, dan stelt ze die andere eisen ook aan jou. In een organisatie die beweegt, kan niemand stilstaan. Simpeler gezegd, dan gedaan. Toch is het in elke (weerbarstige) praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling zo dat je met elkaar pas succes boekt als je (h)erkent hoe iedereen zijn eigen persoonlijke verandering heeft.
 

Mensen realiseren de verandering, papier beschrijft het alleen

Wij zien vaak dat organisatieontwikkeling in publieke organisaties gestalte krijgt in een project of programma. Met bijbehorende plannen, input uit collegiaal overleg, voorbereidingen voor een klankbord- of stuurgroep en goedgekeurde budgetoverzichten. Die ‘papieren werkelijkheid’ kan dienen als houvast maar snoept ook vaak veel tijd op. Met als gevolg dat er geen tijd meer is om te veranderen in ‘de echte wereld’. Mensen realiseren de verandering, papier beschrijft het alleen. Organisatieontwikkeling betekent dat we in het dagelijks werk, in ons dagelijks handelen en in het contact met anderen ‘iets anders’ doen. Wie succesvol werkt aan organisatieontwikkeling bouwt tijd en gelegenheid in voor contact met professionals en managers die de verandering realiseren. Bijvoorbeeld door het actief creëren van een prettig en persoonsgericht leer- en ontwikkelklimaat.
 

Verandering is een logisch gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling

Een gevleugelde uitspraak bij veranderen is: mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Deze uitspraak wordt versterkt door de ontwikkeling van arbeid. Professionals contracteren zich steeds minder op hun functie. Steeds vaker verbinden ze zich persoonlijk vooral aan een opgave, missie of doelstelling. De urgentie om te veranderen komt dan ook al lang niet meer uit een ‘misfit’ tussen het huidige en toekomstige competentieprofiel maar uit de nieuwe eisen die we stellen aan het publieke domein of een andere rol voor publieke organisaties. Door met professionals te bespreken welke consequenties maatschappelijke ontwikkelingen voor ze hebben, houden zij slim regie over hun eigen ontwikkeling en denken zij zelf na over wat nodig is om te veranderen. Zo wordt er niemand veranderd en verandert iedereen zichzelf. Dat betekent in de praktijk dat er ook geen ‘one-size-fits-all’-opleidingstraject op basis van competenties zal zijn. Niet iedereen heeft dezelfde ontwikkeling door te maken en niet iedereen heeft baat bij dezelfde vorm van training of opleiding.
 

Een goed begin, is het halve werk

Iedere publieke organisatie heeft dus zijn eigen leer & ontwikkel-vraag. Die vraag uit zich op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau. Het is essentieel om die vraag goed in beeld te krijgen. Bij publieke organisaties die we helpen om ‘persoonlijke ontwikkeling als randvoorwaarde voor organisatieontwikkeling’ werkbaar te maken in te praktijk plannen daarom altijd een goede intake. In deze intake ontwikkelen we samen een aanpak die past bij beide partijen, waarin actief leren & ontwikkelen met ‘al lerende werken’ en ‘al werkende leren’ een plek krijgt. Om dit effectief te laten zijn, besteden we aandacht aan onze pijlers voor succesvol leren & ontwikkelen: focus, motivatie, oefening en omgeving. Een goed begin, is het halve werk.
 

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Via de leidende principes hierboven komen we met verschillende publieke organisaties op verschillende programma’s, aanpakken en trajecten uit. We kunnen putten uit veel kennis, ervaring en contacten op het gebied van leren & ontwikkelen in het licht van organisatieontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan:
  
 
Benieuwd hoe we leren & ontwikkelen echt werkbaar maken? Met ons via de leidende principes kijken naar jouw eigen praktijk? Benieuwd naar de ervaringen van verschillende opdrachtgevers en vakgenoten uit publieke organisaties? Meemaken hoe wij als bureau met elkaar samen leren & ontwikkelen? Neem dan contact met ons op.
 • Nieuws & Inspiratie

 • 2020
  7 okt

  Leergang Digitaal leiderschap

  In deze tijd krijgt de digitale transformatie een steeds belangrijkere rol. Het laat ons op een nieuwe manier werken en communiceren. De uitdagingen die de digitale transformatie brengt, vraagt om digitaal leiderschap en om specifieke vaardigheden van publieke professionals. De leergang 'Digitaal leiderschap' is gericht op de ontwikkeling van dit leiderschap, deze...

  Lees verder
 • 12 juni

  Leertraject effectief adviseren gemeente Haarlem

  Een interne dienstverleningsafdeling waar HR, financiën en informatiemanagement samenkomen en samenwerken als adviseurs voor het primair proces. Dat is de route waar de gemeente Haarlem twee jaar terug voor koos. Op papier een heldere keuze, maar in de praktijk best lastig. De collega’s die het betrof hadden moeite om hun rol te pakken als adviseur van afdelingshoofden. Ook...

  Lees verder
 • 2019
  24 mei

  Als bureau slim werken aan ontwikkeling ‘vak’, ‘mens’ en ‘vakmens’: complementaire werkkoppels, leiderschap, intervisie en podcasts

  ‘We beloven je dat je blijft leren’. Je vindt die zin in al onze vacatureteksten. We zijn ervan overtuigd dat je als adviseur alleen effectief bijdraagt aan organisatieontwikkeling als je jezelf ook ontwikkelt en dat met elkaar doet. Als Hiemstra & De Vries pakken we hiervoor graag letterlijk en figuurlijk de ruimte, bijvoorbeeld als we tweewekelijks samenkomen bij ons op...

  Lees verder
 • 2018
  16 nov

  Anna experimen(t/l)eert: de balans na negen dagen Pippi Langkous

  Vorige week besloot ik negen dagen te denken en werken als Pippi Langkous. Heel concreet betekende dit dat ik mij liet leiden door het principe: ik heb dit nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan. Dat deed ik niet zomaar. De motivatie kwam uit mijn verbazing over het feit dat we het steeds moeilijker vinden om te leren en te experimenteren naarmate we ouder worden....

  Lees verder
 • 1 nov

  Leertraject business partner: terugblikken, reflecteren en vooruitkijken met het oog op eigentijdse bedrijfsvoering

  De afgelopen jaren hebben we bij verschillende publieke organisaties leertrajecten verzorgd voor professionals in de bedrijfsvoering. Onder de noemer ‘Leertraject Business Partner’ begeleidden we verschillende groepen professionals bij de stappen die nu en de komende jaren nodig zijn om goede professionals zich te laten ontwikkelen tot succesvolle business partners. Afgelopen...

  Lees verder
 • 31 okt

  Anna experimen(t/l)eert: negen dagen denken en werken als Pippi Langkous

  Veranderen gaat niet vanzelf. We doen de dingen graag zoals we ze deden. Dat vinden we voorspelbaar en daarmee veilig en fijn. Toch staat ons leven in het teken van verandering en leren. We hebben allemaal leren lopen, fietsen en zwemmen. Op latere leeftijd vinden we feilloos de weg naar huis. Die vinden we ook als we tussentijds verhuizen. Een paar keer oefenen en we hebben...

  Lees verder
 • 29 mei

  Succesvol leren & ontwikkelen: SER als aanjager aan de slag met leercultuur in organisaties

  Het huidige kabinet zet in op een leven lang leren en ontwikkelen. Op verzoek van ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) gaat de SER hier als ‘aanjager’ mee aan de slag. Dit doen zij niet vanuit een statisch akkoord maar vanuit een actieve ‘doe-agenda’. De SER stelt die op met betrokkenen zoals het bedrijfsleven en de sociale partners aan de hand van ervaringen en...

  Lees verder
 • 9 apr

  Succesvol leren & ontwikkelen: leertraject business partner gemeente Utrecht

  De veranderende omgeving van publieke organisaties vraagt in veel gevallen om aandacht voor leren & ontwikkelen op verschillende niveaus. Gemeente Utrecht is een van de organisaties die we daarin afgelopen jaren belangrijke stappen zagen zetten. Bijvoorbeeld vanuit het leertraject ‘business partner’ die we samen met hen verzorgden. Onlangs rondde alweer de vierde...

  Lees verder
 • 9 feb

  Succesvol leren & ontwikkelen: voldoende aandacht voor focus, motivatie, oefening en omgeving

  Met verschillende publieke organisaties werken we aan leren & ontwikkelen, belangrijk in elke organisatie in ontwikkeling. Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of leiderschap, voldoende aandacht voor focus, motivatie, oefening en omgeving maakt succesvol leren & ontwikkelen (mede) mogelijk.   Focus Feit: ons brein laat maar 4% van...

  Lees verder