Leren & Ontwikkelen

Goed presteren in maatschappelijke vraagstukken (nu en in de toekomst) vraagt veel van publieke organisaties, hun teams en de individuele medewerkers. Vraagstukken veranderen en organisaties ontwikkelen zich volop. Dat vraagt van individuele medewerkers andere vaardigheden en competenties.

Daarom is het belangrijk om voortdurend aandacht te besteden aan ‘leren & ontwikkelen’, als onderdeel van de de algemene organisatieontwikkeling. Wij ondersteunen leren & ontwikkelen in diverse vormen: leertrajecten op maat, teamontwikkeling, leiderschapstrajecten en individuele coaching. In deze vormen hebben wij de afgelopen jaren met verschillende opdrachtgevers professionals toegerust voor het leveren van betere prestaties.

Succesvol leren & ontwikkelen 

Iedere publieke organisatie heeft zijn eigen leer & ontwikkel-vraag. Die vraag uit zich op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau. Het is essentieel om die vraag goed in beeld te krijgen. We plannen daarom aan het begin van ieder leer-, coachings- en teamontwikkelingstraject een intake. In deze intake ontwikkelen we samen een aanpak die past bij beide partijen, waarin actief leren & ontwikkelen met ‘al lerende werken’ en ‘al werkende leren’ een plek krijgt. Om dit effectief te laten zijn, besteden we in ieder ontwerp aandacht aan onze pijlers voor succesvol leren & ontwikkelen: focus, motivatie, oefening en omgeving

In verschillende publieke organisaties zetten we mooie stappen in het beter toerusten van professionals die (samen) werken aan maatschappelijke vraagstukken dankzij bijvoorbeeld:

Bekijk in onze agenda de bijeenkomsten en programma's die we aanbieden op individuele inschrijving. 

Toegerust voor betere prestaties 

Succesvol leren & ontwikkelen als onderdeel van organisatieontwikkeling leidt tot individuen en teams die zijn toegerust om nu en in de toekomst betere prestaties te leveren. Benieuwd naar hoe we leren & ontwikkelen als onderdeel van organisatieontwikkeling werkbaar maken? Neem dan contact met ons op.