Organisatieontwikkeling

Al 15 jaar werken we aan de ontwikkeling van publieke organisaties. Publieke organisaties beter helpen presteren in maatschappelijke opgaven, dat is onze ambitie en de kern van alles wat we doen. Hoe we dat precies doen is telkens anders. Want elke context, elk team en elke organisatie vraagt weer net iets anders om verandering in de praktijk te realiseren. In de basis werken wij met onze opdrachtgevers vanuit de volgende zeven veranderprincipes.

 Als Hiemstra & De Vries werken we vanuit zeven veranderprincipes: 

  1. Ben de beweging: van A richting B via de principes van B
  2. Werk aan het hele systeem: balans tussen de boven en onderstroom-
  3. Zet kleine stappen die samen een grote beweging maken: alles wat je doet, doet ertoe
  4. Zoek geen blauwdruk maar maak een aanpak: ontwerpgericht vs. organisch veranderen
  5. Bouw duurzaam verder: verandering is duurzaam als de organisatie er eigenaar van is
  6. Zorg voor de juiste maatvoering: problemen hebben een maat en oplossingen dus ook
  7. Heb oog voor het verleden: het heden is geen diskwalificatie van het verleden

 

1. Ben de beweging: van A richting B via de principes van B

Wie succesvol verandert, ‘is’ de beweging. We veranderen op een manier die staat voor de nieuwe situatie. We werken al congruent met wat we uiteindelijk beogen. Vanuit het gegeven dat de nieuwe situatie geen statisch gegeven is, de werkelijkheid verandert steeds sneller.   

Veranderprincipes BenDeBeweging
 

2. Werk aan het hele systeem: balans tussen de boven- en onderstroom

De bovenstroom bestaat uit wat zichtbaar is en zich ‘boven de tafel’ afspeelt, denk aan werkprocessen en sturingsprincipes. De onderstroom gaat over dynamieken en gedragspatronen die niet feitelijk waarneembaar zijn.

Boven- en onderstroom zijn beide belangrijk. Veranderingen in de bovenstroom zijn noodzakelijk voor verankering van nieuw gedrag. Voor de onderstroom geldt dat als er ‘onder tafel’ iets speelt, je ‘boven tafel’ nog zo hard kan werken, maar de kans op succes klein is.

Veranderprincipes 2 WerkAanHetHeleSysteem

3. Zet kleine stappen die samen een grote beweging maken: alles wat je doet, doet ertoe

Organisatieontwikkeling klinkt groot en abstract, maar het gaat in de praktijk om de optelsom van kleine en tastbare veranderingen. Elk moment in het dagelijks handelen is een kans om het anders te gaan doen, elk overleg, elke interactie. Daarom geldt: alles wat je doet, doet ertoe. Kleine veranderingen maken samen een grote beweging. 

Veranderprincipes 5 KleineStappenGroteBeweging

4. Zoek geen blauwdruk maar maak een aanpak: ontwerpgericht versus en organisch veranderen

Veranderen gaat om het handelen in het hier en nu binnen een telkens veranderende context. Dat vraagt voortdurend om nieuwe afwegingen en keuzes. Hierbij past een organische aanpak, met houvast en richting om voortgang te boeken en bewust bij te kunnen sturen. 

Veranderprincipes 6 GeenBlauwdrukWelAanpak
 

5. Bouw duurzaam verder: verandering is duurzaam als de organisatie er eigenaar van is 

De organisatie is een optelsom van de mensen die er werken. Als adviseur kunnen wij helpen (onzichtbaar waar mogelijk – zichtbaar waar nodig). We bouwen mee, altijd vanuit het uitgangspunt dat we weggaan en een organisatie achter laten die zelf sterker is en duurzaam verder kan bouwen. 

Veranderprincipes 4 DuurzaamBouwen

6. Zorg voor de juiste maatvoering: problemen hebben een maat en oplossingen dus ook

Elke veranderopgave is uniek en iedere organisatie ook. Veranderen vraagt om een zorgvuldige blik: met oog voor de mensen, de organisatie en de opgave. We ontwikkelen een specifieke aanpak voor een specifiek probleem.
Veranderprincipes 3 ZorgVoorJuisteMaatvoering

7. Heb oog voor het verleden: het heden is geen diskwalificatie van het verleden

Het verleden doet ertoe. Patronen die groeiden in organisaties, hadden in het verleden een functionele betekenis. Ze beïnvloeden wat wel en niet werkt voor de toekomst. Het verleden heeft invloed op de veranderkracht van de organisatie en bepaalt hoe mensen in een verandering stappen. Daarom werkt het om in een verandering oog te hebben voor de patronen, werkwijzen en tradities uit het verleden, in het licht van de nieuwe werkelijkheid. 
Veranderprincipes 7 OogVoorVerleden
 

Veranderprincipes in jouw praktijk 

Doorpraten over hoe je onze veranderprincipes vertaalt naar de praktijk van jouw verandervraagstuk? Met ons kijken naar de publieke organisaties waarmee we succesvol werkten aan organisatieverandering? Neem dan contact met ons op.  
 

 

Betrokken collega's zijn onder andere :