Sociaal Domein

De transformatie in het sociaal domein is in volle gang. Betrokken publieke organisaties werken aan minder systeemoplossingen en kaders, stellen de cliënt echt centraal en leveren volop maatwerk. Het sociaal domein is in beweging en die beweging is voortdurend. We zien daarom verschillende publieke organisaties (zoals gemeenten, zorgorganisaties en onderwijspartijen) in ontwikkeling die steeds beter kunnen ‘doen wat nodig is’ voor hun burgers en cliënten. Die naar verbetering zoeken in het hier en nu maar zich tegelijkertijd ook toekomstbestendig organiseren. Met een aantal publieke organisaties zetten we samen zulke stappen in de succesvolle transformatie in het sociaal domein.

Met verschillende publieke organisaties maken we complexe vraagstukken en maatschappelijke opgaven in het sociaal domein werkbaar in de praktijk. Bijvoorbeeld door door te doen wat nodig is voor het organiseren van 'samenwerking in opgaven sociaal domein', 'leren & ontwikkelen in sociaal domein' en 'slim(mer) werken en sturen in sociaal domein'. 

Samenwerking in opgaven sociaal domein

De opgaven in het sociaal domein overstijgen vaak verschillende vakgebieden, geografische grenzen en organisatiedoelen. Dit vraagt om krachtige samenwerking binnen en buiten de organisatie. Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip belanden. Organisaties kunnen dit niet alleen en werken voor opgaven in het sociaal domein bijvoorbeeld samen vanuit netwerken of ketens met sociale wijkteams. We helpen organisaties in het sociaal domein bij het benutten van de kracht van samenwerking binnen en buiten de eigen organisatie. Hiervoor biedt bijvoorbeeld ook de komst van de Omgevingswet  mogelijkheden. 

Leren & ontwikkelen in sociaal domein

In het sociaal domein werken mensen voor mensen. De praktijk vraagt om stevige professionals die voortdurend een werkbare balans vinden in de verschillende belangen van ‘cliënt’, ‘werkgever’ en ‘zichzelf’. Met leiders die anderen daartoe in staat stellen. Zodat ze tegen een stootje kunnen in hun praktijk en zich prettig voelen in de ontwikkeling die hun organisatie doormaakt. Bijvoorbeeld in het werken vanuit zelforganisatie, met verantwoordelijkheden lager in de organisatie. We helpen publieke organisaties in het sociaal domein dan ook met succesvol leren & ontwikkelen.

Slim(mer) werken en sturen in sociaal domein

In veel publieke organisaties in het sociaal domein geldt de noodzaak om 'meer te doen met minder' en transparant te zijn over resultaten. De bedrijfsvoering moet solide zijn en de dienstverlening cliëntgericht terwijl 'het speelveld' voortdurend verandert. We kennen de knoppen waar we aan kunnen draaien om dit te organiseren. Zo vraagt de beweging in het sociaal domein in veel publieke organisaties om (digitale) innovatie en opgavegericht en wendbaar werken. We helpen publieke organisaties in het sociaal domein om zich toekomstbestendig te organiseren. 

Eens doorpraten over het sociaal domein in beweging? Zien hoe we complexe vraagstukken in het sociaal domein in de praktijk werkbaar maken? Met ons kijken naar hoe professionals uit het sociaal domein en omgevingsprofessionals nauw (gaan) samenwerken aan een gezonde leefomgeving met de Omgevingswet op komstNeem dan contact met ons op.

 

Betrokken collega's zijn onder andere :