Strategie & Sturing

Maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen bepalen de inhoudelijke agenda van de publieke sector. Die agenda daagt uit om echt kritisch te kijken naar de huidige organisatie. Niet door discussies over harkjes, hiërarchische lijnen en eindeloos informatie stapelen, maar organisatievernieuwing vanuit de ‘why’ en het optimaal benutten van het aanwezige kapitaal binnen en buiten de organisatie.

Verschil door effectieve sturing

Sturing is richten, inrichten en vooral doen. Effectieve sturing zorgt ervoor dat een professional, een team of een organisatie al dan niet in samenwerking met partners, maatschappelijke effecten realiseert, of problemen in de samenleving oplost. Een goed presterende organisatie en effectieve sturing van die organisatie vraagt wat ons betreft om een nieuwe weg in te slaan waarin talenten van professionals optimaal worden ingezet, technologie en data een cruciale rol vervullen en kennis en kunde van partners en burgers écht wordt gebruikt. 

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de manier van sturen, de interactie tussen managers onderling, met bestuurders en met partners en professionals. Het betekent juiste sturings-afspraken binnen en buiten de organisatie en investeren in de kwaliteit van managers, professionals en de ondersteuning

Door met verschillende publieke organisaties te werken aan het richten en inrichten van de organisatie in ontwikkeling werken wij samen met hen aan betere prestaties in maatschappelijke vraagstukken. 

Richten

Wij ondersteunen publieke organisaties door samen met hen betekenis te geven aan organisatiebrede- of maatschappelijke trends en ontwikkelingen, visie te vormen en strategie te bepalen. Denk aan:

 • Wat voor organisatie willen we zijn?
 • Wat is onze rol als organisatie en wat betekent dat voor ons als management? 
 • Hoe vullen we op strategisch niveau de samenwerking met partners en raad in?
 • Waar staan we als organisatie over 5 of 10 jaar? 

Hierbij geloven wij niet in lange doorlooptijden en expertmatige oplossingen. De dialoog is in onze aanpak leidend om snel met elkaar een richting te bepalen die past bij de context van de organisatie. Met eigentijdse werkvormen en producten in proces(bege)leiding brengen we tempo en scherpte aan in deze vaak complexe vraagstukken.

Inrichten

De richting van de organisatie bepaalt ook de inrichting ervan. Deze moet passen bij de opgave(n) waar de organisatie voor staat. Wij helpen organisaties daarom onder andere met wendbaar werken en eigentijdse bedrijfsvoeringOnze rol varieert van het organiseren en (bege)leiden van een effectief gesprek tussen bestuur, directie, partners en professionals tot het als manager of projectleider realiseren van een transitie of transformatie op interim-basis.

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 21 jan

  Wendbaar werken in publieke organisaties: werken in rollen

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 2018
  7 juni

  Wendbaar werken in publieke organisaties: het sturen op verschillende snelheden

    Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 8 mei

  Wendbaar werken in publieke organisaties: praktijklessen opgavegericht werken

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 19 apr

  Wendbaar werken in publieke organisaties: paradigma’s in de praktijk

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 5 apr

  Wendbaar werken in publieke organisaties: trends in de samenleving (mens en werk)

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging in te spelen op trends in de samenleving, die onherroepelijk leiden tot veranderingen in het werk. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het van organisaties veel vraagt om deze toe te kunnen passen in hun werk. Duurzaamheidsvraagstukken kunnen we alleen oplossen als publieke en private partijen...

  Lees verder
 • 21 mrt

  Wendbaar werken in publieke organisaties: wenkend perspectief uit gemeente Slotjebroek

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 20 mrt

  Reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’ van start

  In het momentum van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, lanceren wij (Ralph Hanekamp en Ruud van Rheenen) een reeks artikelen over wendbaar werken in publieke organisaties. Met het vormen van nieuwe coalities en het formuleren van bestuurlijke ambities voor de boeg, is het een goed moment voor ambtelijke organisaties om stil te staan bij ‘hoe’ zij die ambities gaan...

  Lees verder
 • 2017
  24 juli

  De betekenis van de Omgevingswet voor de wijze van organiseren van publieke organisaties

  Er is toenemende aandacht voor de betekenis van de Omgevingswet voor publieke organisaties: er worden visies en vergezichten opgesteld over hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet na invoering van de Omgevingswet. Publieke organisaties beseffen dat de Omgevingswet meer is dan een wettelijke exercitie. Onderbelicht is wat de verandering die de Omgevingswet vraagt van de wijze...

  Lees verder
 • 24 mei

  Toekomstbestendige bibliotheekondersteuning in Flevoland

  Mensen lezen en werken steeds vaker digitaal en met digitale bronnen. Dat maakt dat bibliotheken voor een belangrijke innovatieopgave staan. Met de komst van e-books verschuift hun taak van boeken uitlenen naar een plek voor ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling.  Provincies hebben (sinds de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is ingevoerd) de wettelijke...

  Lees verder
 • 21 mrt

  Event Koers 2017: Opdrachtenmarkt Breda, wendbaar werken in de praktijk

    Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.   Opdrachtenmarkt   Wendbaar en agile werken zijn de toverwoorden van vandaag. Geen organisatie die zich hier niet op één of ander manier mee bezig houdt. De centrale vraag is dan ook niet meer of we meer wendbaar gaan...

  Lees verder