Teamontwikkeling & teamcoaching

Het eigen team (vaak ook de ‘thuisplek’) is niet meer de enige plek waar medewerkers hun werk doen. Steeds vaker werken publieke organisaties immers wendbaar(der) en opgavegericht(er) met flexibele inzet van medewerkers.

Medewerkers moeten steeds meer in staat zijn in verschillende tijdelijke teams te werken. Dit leidt in de praktijk niet altijd tot teams die optimaal presteren. Dat moet en kan anders, geloven wij. Tijd voor teamontwikkeling: sterke organisaties hebben sterke teams!

 

Wie kijkt naar actuele inzichten over teamontwikkeling, komt verschillende factoren voor betere teamprestaties tegen. Denk bijvoorbeeld aan heldere opdrachten, bekwame opdrachtgevers, empathische teamleden en professionals die elkaar helpen in hun ontwikkeling. Tegelijkertijd is elk team uniek met zijn eigen specifieke opgaven, uitdagingen, tempo en eigenschappen. Er is geen blauwdruk die in de praktijk altijd werkt. Houvast is er wel. Sterke organisaties die willen werken met sterke teams hebben namelijk aandacht voor: 

 • strategie & sturing;
 • leidinggeven aan teams;
 • teampresteren;
 • persoonlijk leiderschap.
 

Strategie & sturing 

Als een organisatie ervoor kiest om te werken met sterke teams, wordt strategie en sturing belangrijker. Wij noemen dit de paradox van sturing. Juist meer zelforganisatie vraagt om haarscherpe sturing op de opdracht van het team. Bijvoorbeeld in organisatieontwikkeling van ‘klassiek georganiseerd’ naar opgavegericht of wendbaar werken. Opdrachtgeverschap-/opdrachtnemerschap komt dan centraal te staan. Opdrachtgevers (vaak de directie) sturen op ‘wat’ je van het team verwacht (wat is de opdracht?) en geven aan welke ruimte een team heeft (wat zijn de kaders?). Het team gaat als opdrachtnemer vervolgens aan de slag met het ‘hoe’ (realiseren resultaat in opdracht). Dat klinkt eenvoudiger dan het is. In de praktijk betekent dit voor opdrachtgevers namelijk vaak manoeuvreren tussen teams loslaten en tegelijkertijd heldere en scherpe kaders bieden. Hierbij helpt ruimte nemen voor reflectie en het lef hebben om te experimenteren. 
 

Leidinggeven aan teams

Managementtaken en resultaatverantwoordelijkheid komen steeds meer bij teams zelf te liggen. Dit betekent dat de rol van een eindverantwoordelijke in een opdrachtgeversrol vaak verandert van ‘traditioneel’ managen op controle en beheersing naar meer het tonen van leiderschap. Welke vaardigheden dit concreet vraagt, hangt af van de opdracht, uitdagingen en de ontwikkelfase van het team. Een team dat start met meer zelforganisatie vraagt van eindverantwoordelijken echt iets anders dan wanneer het al op stoom is. Het team leidinggeven door hen te helpen zichzelf te organiseren, zonder er dagelijks bovenop te zitten, is vaak een uitdaging voor eindverantwoordelijken. Ook het ‘jezelf’ als leidinggevende steeds meer overbodig maken, blijkt in de praktijk vaak een complexere opgave dan verwacht.   
 

Teampresteren

Samenwerken in teams gaat in de praktijk van publieke organisaties over het succesvol samen bijdragen aan de maatschappelijke opgave(n) en opdracht(en) waar je met elkaar voor staat. Teampresteren noemen we dat. Dit vraagt om heldere werkafspraken over rollen, taken, verantwoordelijkheden, besluitvorming, gezamenlijke momenten, samenwerkingsvormen en gedeelde waarden. Een sterk team bestaat daarom uit mensen die inzicht hebben in elkaars kwaliteiten, stevig kunnen onderhandelen (hard op de inhoud, zacht op de relatie) en een werkbare balans vinden in morele dilemma’s, persoonlijke belangen en loyaliteit. Teams die zulke inzichten (bijvoorbeeld vanuit Insights Discovery) en afspraken voortdurend met elkaar scherpstellen, presteren echt beter.
 

Persoonlijk leiderschap

Voor sterke zelforganiserende teams zijn taakvolwassen professionals nodig. Die stellen zich onafhankelijk op, zijn zich bewust van de context en consequenties van de eigen keuzes. Ook zijn ze scherp op zowel de eigen kracht als de valkuilen. Bovendien handelen ze proactief vanuit een lerende, ontwikkelgerichte houding. Ze werken vanuit de opgave waar het team voor staat en wat daarin nu en in de toekomst nodig is. In de praktijk vraagt deze manier van (samen)werken van veel professionals om de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap. De duurzame verandering in ieders houding en gedrag die daarbij hoort, speelt dan ook altijd een belangrijke rol als we met onze opdrachtgevers kijken naar teamontwikkeling.
 

‘Sterke organisaties hebben sterke teams’ in de praktijk

Graag met ons doorpraten over teamontwikkeling? Kijken waar jouw team staat? Zien hoe we ‘sterke organisaties hebben sterke teams’ met onze opdrachtgevers werkbaar maken in de praktijk? Neem dan contact met ons op.
 

 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2020
  16 okt

  Leiderschap bij digitale transformatie

  Tijdens de Den Bosch Data Week zal onze collega Pol van Tuijl op dinsdag 27 oktober een bijdrage leveren aan het webinar ‘Leiderschap bij digitale transformatie’ van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dit webinar gaat over de vraag hoe je als gemeente vorm kunt geven aan datagedreven werken en hoe ze dat doen bij gemeente ’s-Hertogenbosch. Bij gemeente ’s-Hertogenbosch volgen...

  Lees verder
 • 7 okt

  Leergang Digitaal leiderschap

  In deze tijd krijgt de digitale transformatie een steeds belangrijkere rol. Het laat ons op een nieuwe manier werken en communiceren. De uitdagingen die de digitale transformatie brengt, vraagt om digitaal leiderschap en om specifieke vaardigheden van publieke professionals. De leergang 'Digitaal leiderschap' is gericht op de ontwikkeling van dit leiderschap, deze...

  Lees verder
 • 12 juni

  Leertraject effectief adviseren gemeente Haarlem

  Een interne dienstverleningsafdeling waar HR, financiën en informatiemanagement samenkomen en samenwerken als adviseurs voor het primair proces. Dat is de route waar de gemeente Haarlem twee jaar terug voor koos. Op papier een heldere keuze, maar in de praktijk best lastig. De collega’s die het betrof hadden moeite om hun rol te pakken als adviseur van afdelingshoofden. Ook...

  Lees verder
 • 2019
  9 jan

  Effectieve(re) bijeenkomsten met teams: is het echt ‘vergadermoeheid’ of iets anders? (spoiler: ‘vergadermoeheid’ bestaat niet)

  In ons werk komen we regelmatig in de positie om bijeenkomsten te (bege)leiden in verschillende publieke organisaties. De crux zit dan vaak in dat we daar niet bijeenkomen om bijeen te komen en het proces niet het proces is (en blijft) omdat dat nu eenmaal het proces is. Volg je me nog? Simpeler gezegd: bijeenkomsten kunnen effectief zijn als middel om een doel te bereiken...

  Lees verder
 • 2018
  7 dec

  Werken aan stevigheid en vertrouwen: Elsbeth Vogel was interim-teamleider sociaal wijkteam voor zorg- en welzijnsorganisatie Minters

  Van februari tot november 2018 was onze collega Elsbeth Vogel interim-teamleider wijkteam voor zorg- en welzijnsorganisatie Minters. Daar gaf zij leiding aan een integraal wijkteam. De sociaal professionals uit het wijkteam staan dichtbij cliënten en doen wat nodig is in het licht van jeugdzorg, WMO, schuldhulp en de Participatiewet. Dit interim-werk paste Elsbeth goed,...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Sterke organisaties hebben sterke teams

  Veel organisaties kiezen er voor om teams centraal te stellen in hun organisatie. Het team als de ‘thuisplek’ waarvandaan medewerkers werken in programma’s, opgaven en projecten. De praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling laat een beweging zien waarin de team als thuisplek verandert. Termen als zelfsturing, wendbaar werken, opgavengericht, zelforganisatie,...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Effectieve besluitvorming in zelforganiserende teams

  Waar vroeger de klassieke manager de kastanjes uit het vuur haalde, wordt er nu verwacht dat zelforganiserende teams dit zelf doen. Zich de vraag stellen: hoe willen we met elkaar functioneren en bereiken we resultaten? Deze sessie ging over hoe je als zelforganiserend team zorgt voor effectieve besluitvorming.   In deze sessie stond de dagelijkse praktijk van onze...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Zelforganisatie in publieke organisaties: waar sta jij?

  Op veel plekken in het land zijn publieke organisaties bezig met zelforganisatie. Ieder op een eigen manier, binnen de eigen context en in eigen tempo. We zoeken allemaal naar kennis, best-practices en houvast in 'het onderweg zijn'. Want wat vraagt zelforganisatie van jou als leidinggevende, teamlid of adviseur? En hoe voel jij je bij waar jullie nu staan? Wringt het of...

  Lees verder