Smart Government: de noodzakelijke stap in organisatievernieuwing van de publieke sector

De inhoudelijke agenda van de publieke sector zal worden bepaald door grote maatschappelijke opgaven zoals de noodzakelijke verduurzaming van de samenleving, het beheersen van de zorgkosten en het vergroten van het concurrentievermogen van Nederland. Om dit te realiseren moeten publieke organisaties zelf ook volop in verandering blijven. Niet door processen verder te optimaliseren. Dat potentieel is al benut. Maar door een nieuwe weg in te slaan. Een weg waarin het talent van overheidsprofessionals veel beter wordt ingezet, technologie en data een cruciale rol vervullen en echt gebruik wordt gemaakt van de kennis van partners en burgers. Deze samenhangende ontwikkeling noem ik Smart Government.

De kansen

Naar mijn mening is Smart Government de kans om met radicale organisatieaanpassingen, vergaande inzet van data- en informatietechnologie en het omarmen van ervaringen van partners en burgers de publieke sector veel meer waarde toe te voegen. Ik baseer dat op de volgende drie overtuigingen:

  • Het menselijk kapitaal van publieke organisaties kan veel beter worden benut. Het benutten van dit potentieel vraagt om radicale organisatieaanpassingen omdat de huidige wijze van organiseren het aanwezige potentieel verstikt;
  • Informatietechnologie en het gebruik van data biedt mogelijkheden om opgaven op nieuwe manieren aan te pakken. In een deel van de gevallen zal het toepassen van nieuwe technologie ‘disruptief’ zijn en bestaande werkwijzen over boord zetten;
  • Partners en burgers worden veelal gezien als groepen die geen deel uitmaken van de organisatie. Ze zijn ‘toeleveranciers’ waarvan diensten moeten worden ingekocht en ‘afnemers’ die mogen meepraten en feedback geven. Door te onderkennen dat partners en burgers essentiële waarde toevoegen, worden zij onderdeel van de oplossingen.

De opgave

Inzetten op Smart Government is niet inzetten op de roze wolk waar er snel en makkelijk grote resultaten worden bereikt. Ook de publieke sector heeft te maken met het Innovator's Dilemma. Succesvolle organisaties zijn vooral bezig met de huidige wensen van burgers en het lukt ze maar moeizaam om na te denken over de eisen van de toekomstige medewerkers en burgers. Nieuwe werkwijzen zullen ook tot weerstand leiden omdat ze bestaande werkwijzen ‘kannibaliseren’. Toch moet het. Het is de enige manier om de kosten van de publieke sector acceptabel te houden en de prestaties te vergroten.

Lees hier hier de volledige opinie. Meer weten? Abonneer je dan op onze LinkedIn-pagina.