Schaalverschillen overbruggen in de wereld van Werk & Inkomen

Van wijk tot arbeidsmarktregio: dat is de bandbreedte waartussen de dienstverlening van Werk & Inkomen zich beweegt. Voor werkgeversdienstverlening wordt de schaal van de arbeidsmarktregio steeds belangrijker. Maatschappelijke ondersteuning wordt op de schaal van wijken in wijkteams georganiseerd. Hoe organiseer je in zo’n omgeving effectieve en efficiënte dienstverlening op het gebied van Werk & Inkomen? En wat vraagt dit van je als je ook nog eens een regionale sociale dienst of SW-bedrijf bent? Die vraag stond centraal in de netwerkbijeenkomst van Hiemstra & De Vries met managers uit de wereld van werk en inkomen op 3 november jongstleden. 

Schaalverschillen relativeren 

Stel de dienstverlening op het gebied van werk en inkomen centraal. En zorg dat je die dienstverlening in verschillende netwerken kunt inzetten. Het gaat niet om de schaal van de organisatie, maar de schaal waarop je dienstverlening kunt leveren. Lees daarover meer in bijgaand verslag van onze netwerkbijeenkomst.

Niets missen? Abonneer je op onze LinkedIn-pagina.