Data science steeds meer toegepast in steden

Big Data is alweer over de hype heen. Dit betekent dat er een realistischer beeld ontstaat van wat Big Data wel of niet op kunnen leveren. Het is wel duidelijk dat data alleen, big of small, geen waarde toevoegen. Waarde wordt namelijk toegevoegd door analyse van deze data, en de beslissingsondersteunende modellen (algoritmes) die dit oplevert. Het toonaangevende ICT-onderzoeksbureau Gartner formuleert dit als volgt: “It’s not about Big Data; it’s about what you do with it. Algorithms are where the real value lies. Algorithms define action. Companies will be valued not just on their Big Data, but on the algorithms that turn that data into actions and impact customers”.

Het maken van deze algoritmes is een vorm van data science. Misschien ken je data science-termen als 'machine learning' (lerende computermodellen) en 'predictive analitics'. Hierbij denk je waarschijnlijk eerder aan Google of Netflix dan aan de overheid. Ten onrechte. Data science-toepassingen vinden in een hoog tempo hun weg naar de publieke sector. De belastingdienst is een bekend voorbeeld, maar ook gemeenten als Utrecht, Eindhoven en Amsterdam experimenteren volop met de nieuwe mogelijkheden. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor de werkwijze in deze organisaties. Data science zal een breed scala aan processen gaan veranderen.

Data science bij overheden

Predictive policing is een bekend voorbeeld van de inzet van een voorspellend algoritme, dat op basis van een enorme hoeveelheid data ‘voorspelt’ waar agenten moeten patrouilleren om misdaad te voorkomen, of misdadigers te pakken. In Los Angeles daalde de criminaliteit hierdoor met 20% tot 30%. Maar ook dichter bij huis zijn er mooie toepassingen van data science bij overheden:

  • Toezichthouders openbare ruimte gaan gerichter de straat op door de analyse van eigen data, politiedata en klachten en meldingen van burgers. Deze analyse vormt net als bij predictive policing de basis om gericht te surveilleren en problemen zoals (woning)inbraken en klachten te voorkomen.
  • Signalering en correcte registratie van kindermishandeling is een hot topic: het moet stukken beter. Door de data te analyseren die wordt vastgelegd bij consultatiebureaus kunnen risico’s per kind worden ingeschat. Met die inschatting worden professionals direct ondersteunt bij het signaleren en registreren van kindermishandeling.
  • Door op basis van data frauderisico’s bij uitkeringsgerechtigden in beeld te brengen, kunnen bijstandsconsulenten beter beoordelen met welke klanten ze intensief in gesprek moeten. Vanuit preventie of handhaving. Dit leidt tot veel effectievere fraudepreventie en handhaving.
  • Met data over de schoolloopbaan van kinderen kan goed worden voorspeld welke kinderen een groot risico lopen hun school niet te gaan halen. Daarmee kan in de aanpak van voortijdig schoolverlaters aanvullende ondersteuning worden gegeven aan die leerlingen die ondersteuning het meest nodig hebben. Een stuk effectiever dan de eerdere generieke aanpak (iedereen dezelfde brief, wie belt helpen we).

Minder standaardprocessen

Deze voorbeelden laten zien dat data science veel meer is dan ‘leuke extra inzichten’. Het betekent het overstijgen van reactieve werkwijzen: ‘alleen als er een melding is gaan we aan de slag’ en generieke procedures: ‘dit is de standaardaanpak’ of ‘iedereen krijgt dezelfde informatie’. Daarnaast kan goede data-analyse een einde maken aan onnodig tactisch beleid: minder algemene analyses en instructies, meer ondersteuning voor gerichte keuzes in de uitvoering. Kortom: goede toepassing van data science verandert werkprocessen en daarmee ook het werk.

Kansen met publieke waarde

Data science brengt daarmee goed nieuws. Het maakt een einde aan een overmaat van gestandaardiseerde werkprocessen en poëtische beleidssturing. Het biedt kansen aan goede professionals om meer publieke waarde te leveren, op basis van een goed moreel kompas, en de bereidheid data-inzichten te combineren met professionele inzichten.

Niets missen? Abonneer je op onze LinkedIn-pagina of lees verder op ynformed.nl