De gemeentesecretaris anno 2016: noodzakelijke leider of overbodige lastpak?

Ontwikkelingen in onze samenleving volgen elkaar razendsnel op en zorgen voor nieuwe maatschappelijke vragen. Demografische veranderingen zijn van invloed op de arbeidsmarkt, globalisering zorgt voor een radicaal andere economie en ook technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op onze maatschappij. Deze ontwikkelingen hebben onmiskenbaar hun invloed op het functioneren van de lokale overheid. Maar wat betekenen deze veranderingen voor de lokale overheid precies? En wat is hierin de rol van de gemeentesecretaris?

Experimenteren en discussiëren

In bijgevoegd artikel zetten we de rol van de gemeentesecretaris bij het moderniseren van de gemeentelijke organisatie centraal. Moet hij stevig in positie worden gebracht om zijn organisatie door deze turbulente tijden te sturen? Of spreken we binnenkort niet meer over het hebben van de functie van gemeentesecretaris? Wij hebben het ‘goede’ antwoord op deze vragen nog niet gevonden, maar doen hier een aanzet. We roepen u van harte op om samen met ons de discussie te voeren en te experimenteren met een nieuwe rol van de gemeentesecretaris.

Dit artikel verscheen in verkorte versie in Binnenlands Bestuur. Gijsbert van Herk was het afgelopen jaar interim gemeentesecretaris van de gemeente Breda. Ward en Anna zijn adviseur bij Hiemstra & De Vries. Vanuit hun verschillende perspectieven beschrijven ze hoe ze de (toekomstige) rol van de gemeentesecretaris zien.

Meer weten? Abonneer je op onze LinkedIn-pagina.