Veranderende opgaven, veranderende verhoudingen

Maatschappelijke problemen ontstaan snel en er zijn een groot aantal organisaties betrokken. De vluchtelingenproblematiek is daarvan een goed voorbeeld: het probleem diende zich opeens aan, en viel binnen het bereik van meerdere organisaties. Vanuit goedbedoelde en wettelijke betrokkenheid buitelen Rijk, provincies, gemeenten, COA, IND, belangengroepen, bewoners, bedrijven en andere organisaties en initiatieven over elkaar heen – naarstig op zoek om in nieuwe verhoudingen dat ene probleem het hoofd te bieden. Hoe nemen maatschappelijke organisaties effectieve posities in om samen problemen op te lossen? Welke problemen komen we tegen in deze nieuwe verhoudingen? Welke eisen stellen de nieuwe verhoudingen aan professionals?

In dit artikel geven Sebastiaan van den Bogaard en Rudy Slegers aan de hand van een praktisch toepasbaar model antwoord op deze vragen.

Meer weten? Abonneer je op onze LinkedIn-pagina.