Zes factoren zijn cruciaal voor het welslagen van een veranderaanpak, ook in het Onderwijs

Organisatieontwikkeling is de kern van ons werk. Het is ons vak, waarin we willen uitblinken. In ons werk zoeken we bewust en intensief de samenwerking met onze opdrachtgevers op. Dat lezen wij ook in onze evaluaties: we veranderen mét onze opdrachtgevers. Welke zes factoren blijken uit onze ervaring cruciaal in het welslagen van een veranderaanpak?

1. Daarom verandering!

De ontwikkeling of verandering moet eenvoudig uitlegbaar zijn. Waarom is het nodig? Samen maken we concreet welke aanleiding en urgentie er is. Daarbij is er altijd een belang naar buiten; de opgave van de organisatie. Waar is de organisatie naar toe op weg? Dat is iets anders dan ‘ergens vanaf willen’. Het gaat om de vraag wat er feitelijk en concreet beter moet.

2. Verleden, heden en toekomst

Een goede film bestaat uit een logische opeenvolging van scenes. Om het goede te doen naar de toekomst, moeten we het verleden kennen en in het heden handelen. Waar komt de organisatie vandaan en hoe heeft de organisatie zich de laatste jaren ontwikkeld? Wat is daarin bepalend geweest? De scene over de toekomst laat zien hoe de ambitie van de organisatie past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van partners. We handelen nu, in het dagelijkse werk waarin de verandering gestalte krijgt.

3. Een consequent geheel

We onderzoeken of veranderaars, veranderplannen en verandertaal passen bij de beoogde ontwikkeling. Is de verandering zichtbaar in gedrag van sleutelfiguren in de organisatie en hoort dat gedrag ook bij wat je veranderen wil (practice what you preach)? Is het ook herkenbaar en duidelijk voor de organisatie wat sleutelfiguren doen en veranderen (preach what you practice)? Is hetgeen wat (geen) aandacht krijgt in de organisatie congruent met de verandering (agenda, besluitvorming, begroting, aansturing, gesprekken, beoordeling, planning, control)?

4. Uitzoomen doen!

We bekijken het speelveld van en om de organisatie om te kunnen constateren of die klopt met de veranderambitie. Zijn alle relevante betrokkenen in beeld? Of is het té breed, zijn betrokkenen onvoldoende belanghebbend? Veel ontwikkeltrajecten gaan over samenwerking. Zit ‘buiten’ al aan tafel? Een ander aspect van uitzoomen is het rolbewustzijn van de organisatie. Wat is de positie en rol van de organisatie in relatie tot andere partners?

5. Aanpak & potentie

We toetsen of de aanpak past bij de veranderpotentie van de organisatie. Dus klopt de aanpak (omvang, duur en doorlooptijd) met de beoogde verandering en aan te wenden inzet? Wat is de positionering en invloed van de veranderaar, welke veranderkracht heeft hij en kan hij organiseren?

6. Balans

We kijken wat de verandering vraagt van en biedt aan betrokkenen. Hoe is de verhouding tussen prestatiedruk tot ruimte voor plezier (burn out, bore out of bevlogen)? Is de veranderaanpak (ook) gericht op inspireren, motiveren, ruimte geven, vertrouwen geven, steunen?