Invoering keuzedelen op ROC met scrum-aanpak

De kwalificatiestructuur van ROC’s wordt herzien (HKS). Voor meer informatie over deze herziening lees hier. Een nieuw onderdeel in de vernieuwde structuur vormen de keuzedelen. Keuzedelen zijn onderdelen van het opleidingsprogramma binnen het Mbo waarin studenten zelf bepalen welk vak ze gaan volgen. Keuzedelen zijn bedoeld als een verrijking van de kwalificatie. Zo dragen zij bij aan de doorstroom naar een vervolgopleiding of het specifieker opleiden voor de regionale arbeidsmarkt. Het invoeren van de keuzedelen brengt organisatorische complexiteit bij zowel de onderwijsteams als de ondersteunende teams. Deze teams onderzoeken vragen als: zijn de processen van aanmelding, roostering en de ondersteunende systemen toegerust op onze keuzedelen? Is het bedachte onderwijs binnen de keuzedelen betaalbaar? Hebben we voldoende formatie en deskundigheid?

Met inzet van de scrum-methodiek brengen we binnen ROC Ter Aa deze complexiteit terug tot de essentie. Dit doen we door de ambities, opgaves en randvoorwaarden op te delen in en te beschrijven als behapbare bouwstenen. Een bouwsteen is bijvoorbeeld de vraag hoe het roosterproces moet functioneren om keuzedelen mogelijk te maken. Het ontwikkelteam gaat deze bouwstenen realiseren. Om dat gericht te kunnen doen vertalen we allereerst de bouwstenen naar voorstelbare ‘gebruikersverhalen’. Daarmee beschrijven we de opgave zo dat duidelijk is wie, wanneer wat moet kunnen met hetgeen het ontwikkelteam gaat opleveren. Zo brengen we versnelling aan in de ontwikkeling van de keuzedelen en versterken de verbinding tussen de onderwijsteams en de ondersteunende teams. Om de twee weken zorgen we dat de ‘eindgebruikers’ de tussentijdse oplossingen te zien krijgen. Zij geven dan aan wat voor hen bruikbaar is en wat (nog) niet. Met deze informatie gaat het ontwikkelteam verder om heel gericht tot een volgend ‘prototype’ te komen. Op deze manier wordt er snel bijgestuurd, gaat daarmee weinig tijd en energie verloren en blijven de juiste mensen betrokken bij het project.

Op het scrumboard (zie foto), dat een centrale plek heeft op de kamer van projectleider Jessica Smits (productowner), visualiseren we voortdurend de voortgang. Het scrumboard is het epicentrum van de ontwikkeling; de plek waar het ontwikkelteam afstemt, discussieert en bovendien de verbinding maakt met elkaar.

Graag vertellen we u meer over de aanpak en de resultaten die dit oplevert. Neem gerust contact op met Kevin Noels of Pol van Tuijl.