De betekenis van Smart City voor de openbare ruimte - 2016 - Congres Overheid 360°

Mettina Veenstra (lector Media Technologie Design) en Frans Jorna (Hiemstra & De Vries) delen in deze workshop hun ervaringen in de betekenis van het fenomeen Smart City voor de openbare ruimte. Hoe kunnen we met behulp van digitale technologie de openbare ruimte wat betreft aantrekkelijkheid, veiligheid en mobiliteit verbeteren? Naast de technologie en de toepassingen is er speciale aandacht voor vormen van samenwerking waarmee slimme steden tot stand kunnen komen. Zij illustreren hun verhaal met voorbeelden uit Enschede en Zwolle.

Mettina Veenstra (1967) is lector Media, Technology & Design bij Saxion. Mettina richt zich op toegepast onderzoek en innovatie op het gebied van smart cities en open data, met een focus op de openbare ruimte. Eerder werkte zij bij het Telematica Instituut/Novay en bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) op het vlak van informatietechnologie in de openbare ruimte. De nadruk lag op het beïnvloeden van gedrag in de openbare ruimte door interactieve en intelligente beeldschermen en sensoren. Ze heeft de afgelopen jaren meerdere regionale en Europese onderzoeksprojecten over ICT in de openbare ruimte uitgevoerd en geleid. Bijvoorbeeld over ICT in relatie tot toerisme, winkelgebieden, woonwijken en bibliotheken.

Frans Jorna (1969) is als adviseur verbonden aan Hiemstra & De Vries. Frans richt zich op smart city toepassingen: de inzet van informatie- en communicatietechnologie bij de ontwikkeling van nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken in samenwerking tussen inwoners, ondernemers en overheden. Eerder werkte hij als lector Governance bij Saxion en senior-adviseur ruimte bij Lysias Consulting Group. Hij begeleidt gemeenten bij de ontwikkeling van digitale strategieën. Frans ondersteunt gemeenten met hun partners bij de ontwikkeling van digitale strategieën en begeleidt hen bij de ontwikkeling van open platforms, het ontsluiten en analyseren en handelingsgerichte datavisualisaties. Zijn focus ligt bij de inrichting van broedplaatsen voor innovatie op basis van data  waarin ondernemers en inwoners samen werken aan oplossingen.