De Utrechtse Businessprofessional - 2016 - Congres Overheid 360°

De rol van de gemeente verandert. Inwoners, instellingen en bedrijven hebben steeds duidelijker een mening over hoe het in hun stad moet gaan en willen mét gemeente activiteiten ondernemen. Zij willen meer invloed hoe zaken worden aanpakt. Dit raakt ook de bedrijfsvoeringsprofessionals van gemeenten. Van de bedrijfvoeringsprofessionals wordt meer flexibiliteit verwacht en het antwoord 'dat past niet in onze standaarden' is niet goed genoeg. De periode waar in de bedrijfsvoering vooral moest worden gestandaardiseerd is voorbij. Dit vraagt iets anders van de bedrijfsvoeringsprofessionals. Hoe creëer je een win-win-win situatie voor de gemeenschap, het primaire proces en het ondersteunende proces? Hoe beweeg je in dit veranderende speelveld, hoe blijf je effectief en als bedrijfsvoeringsprofessional en in verbinding met het primair proces en de gemeenschap? De gemeente Utrecht heeft met professionals hier een leertraject voor gemaakt. De ervaringen daarvan worden gedeeld met de deelnemers in de workshops waarna er verder gediscussieerd met de deelnemers over de lessen en inzichten.