The only way is UP

thierryIn Nijmegen verzorgen wij het ontwikkeltraject Urban Professional om de samenwerking tussen professionals onderling en tussen hen en de inwoners verder te verbeteren. Thierry Farla, een van de deelnemers, heeft een mooi blog geschreven over hoe hij het traject ervaart en wat hij hieruit haalt. Voor meer informatie over het traject, zie de bijvoegde flyer of klik hier voor bredere informatie over Urban Professional.

Sinds begin dit jaar neem ik deel aan het ontwikkeltraject Urban Professionals. Een pilot van meerdere partners in de gemeente Nijmegen om de samenwerking tussen wijkprofessionals en bewoners te versterken. Het doel van dit traject is om samen een vertaling te maken van abstracte ambities naar concrete wijkaanpakken met bewoners. Waarbij we onderscheid maken in verschillende burgerschapsstijlen en kenmerkende behoeften. Naast het elkaar kennen en kunnen vinden, gaat het ook om het leren kennen van elkaars taal, cultuur en leidende principes in het werk. In casussen waarin we vastlopen, zoeken we samen naar waar beweging in zit. Deelnemers zijn o.a. Wijkagenten, Procesregisseurs, Budgetcoaches en Maatschappelijk werkers.

Onze leergroep wordt begeleid door adviesbureau Hiemstra & De Vries die dit traject strak coacht en ons bedient van bruikbare theorieƫn. Zoals de zeven stappen van Covey over persoonlijke ontwikkeling en effectief samenwerken; van afhankelijkheid naar gelijkwaardig samenwerken. En de Consentmethode, waarbij alle betrokkenen in een gesprek de eigen vragen en suggesties mogen inbrengen zonder onderbroken te worden tijdens hun verhaal. Luisteren en Samenwerken krijgen hierdoor een andere dimensie; geen herhalende discussies maar een dialoog die bijdraagt aan een breder gevoel van samen voor een aanpak gaan.

Enkele interessante inzichten voor wijkgericht samenwerken: - Communicatie wordt een steeds belangrijker onderdeel van ons vak - Vakkennis is van toegevoegde waarde, niet jouw 'herkomst' (jouw organisatie) - (werk)ervaring van de inwoner is net zo belangrijk als de (werk)ervaring van de professional - We werken steeds meer in wisselende netwerken - Gericht op het zelfstandig handelen en vrije beslisruimte voor de professional - Resultaten in de wijk realiseren vanuit samenwerking en niet vanuit hiƫrarchie.

Als je vastloopt in je werk, stel jezelf dan de vraag: Waar zit beweging in? Hoe wendbaar is mijn organisatie, mijn afdeling, mijn klant? Hoe wendbaar ben ik zelf?

Thierry Farla