Sturing en informatiegebruik in het sociaal domein vraagt leren en ontwikkelen!

Op welke manier kan je sturen in het sociaal domein en hoe kan je data gebruiken om noodzakelijke inzichten te realiseren? Met managers sociaal domein en informatiemanagers van grote gemeenten gingen we op 6 juni 2016 aan de slag met deze vraag.

Gemeenten en partners zijn al even onderweg met het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. Er zijn grote ambities geformuleerd voor die transformatie. We willen dat er anders gewerkt gaat worden in het sociaal domein. Datagebruik kan hierbij inzicht bieden. Managers sociaal domein en informatiemanagers staan voor de opgave om sturing te geven aan de transformatie in het sociaal domein.

Vier uitdagingen om mee aan de slag te gaan

1. Sturen versus verantwoorden
Vormgeven van de transformatie in het sociaal domein vraagt ontwikkelen en leren met je partners. De klassieke verantwoording voldoet niet meer. Het gaat om de vraag: is het beoogde resultaat behaald? Hoe draagt het bij aan de maatschappelijk opgave en wat is het maatschappelijk effect? Dat gesprek moet je samen organiseren.

2. Kort cyclisch leren door gestelde kaders
Kort cyclisch bijsturen kan doordat je met je stelsel en contracten kaders hebt gesteld. Binnen die kaders kan je bijstellen en samen ontwikkelen. Investeer gezamenlijk in gedeelde afspraken, niet alleen financiële en volumeafspraken, maar ook leidende principes voor de dienstverlening in het sociaal domein.

3. Perfecte data versus doen met de data die je hebt ‘Meten is weten’
Veel gemeenten hebben uitgebreide dashboards en zijn er al veel data beschikbaar. Tegelijkertijd zijn de data op veel plekken nog onvolledig of van mindere kwaliteit, een veel genoemde reden om de informatie niet te gebruiken. Maak inzichtelijk welke informatie professionals echt helpt om hun werk beter te doen en richt je niet alleen op het perfectioneren van deze datasets.

4. Wendbare data versus systematisch meten
Er zijn volop data beschikbaar die inzicht bieden in de opgave van het hier en nu. Wat de relevante data zijn kan verschillen per wijk en verandert in de tijd. Maar als gemeente wil je ook inzicht in het behalen van resultaten op de lange termijn. Hiervoor moet je bepaalde indicatoren langere tijd vastleggen om de ontwikkeling te meten. Het dilemma hierbij is dat je op korte termijn wilt blijven (bij)sturen, maar daardoor achteraf moeilijk vast kunt stellen welke interventies welke effecten hebben gehad op de lange termijn ontwikkeling. Wees daar helder en realistisch over, ook naar bestuurders.

Meer weten? Lees het verslag

In de zomer geven wij de kennismakingsworkshop ‘Van data naar sturingsinformatie’. Tijdens deze workshop krijg je inzicht in wat er nu allemaal mogelijk is met behulp van datascience en machine-learning en maken we de vertaling naar hoe je dit vertaalt naar bruikbare sturingsinformatie. Kijk voor meer informatie hier.

Mocht je meer informatie willen ontvangen over de bijeenkomst van 6 juni, neem dan contact op met Ottelien (Ottelien.Holla@hiemstraendevries.nl).