Data voor de zelfrijdende auto: een kwestie van organiseren

Gistermiddag in het Geospatial Worldforum mocht ik deelnemen aan een expertsessie over de zelfrijdende auto en wat daarvoor nodig is aan afspraken en samenwerking op het vlak van geodata. Geodata is een wereld op zich met heel veel specialisten die een eigen taal spreken. Als verbinding tussen gegevens en gegevensets zijn geodata echter cruciaal. Alles heeft een fysieke plek. Geodata zijn dus een soort van verbinding tussen datasets en helpen bij het delen en linken van data.

Met experts uit India, het Verenigd Koninkrijk en Nederland spraken we erover hoe geodata de basis kan leggen voor een coöperatief systeem. Dat heeft vele voordelen: een sterke reductie van het aantal ongelukken, verregaande afname van files, bereikbare binnensteden, vermindering van de noodzaak tot parkeerplekken en slim wegenonderhoud (waarbij bijvoorbeeld gaten in een wegdek opgespoord of zelfs voorspeld kunnen worden). Als de samenwerking tussen autofabrikanten, geodataleveranciers, telecombedrijven en overheden (die elk hun eigen belang hebben) niet gevonden wordt, zal de positieve maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto beperkt zijn, zo constateerden we. Of de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven verzuurt zelfs. De overheid wordt als wegbeheerder door fabrikanten nu al aangesproken op niet tijdige of zelfs verouderde informatie. Daarbij verschillende autofabrikanten en geodatabedrijven aan service-level agreements met de rijksoverheid waarin die overheid boetes moet betalen als ze niet aan haar verplichtingen voldoet. Tijd dus voor een goede scan van de samenwerking.

Dat begint bij een verkenning van wie met welk doel, welke data nodig heeft en wat hij/zij van anderen nodig heeft. Een basiskaart bestaat al lang niet meer; er is een 3d-datamodel dat steeds dynamischer en preciezer informatie kan verschaffen. “De zelfrijdende auto heeft een ecosysteem nodig”, zo klonk het. Een experimenteeromgeving waarin overheid samen met de verschillende branches en grote werkgevers de set van afspraken ontwikkelt. Daar werken we graag aan mee.