Utrechtse Masterclass ‘Innoveren met Informatie’ stoomt managers klaar voor toekomst

‘Innoveren met Informatie’ is de titel van de zes masterclasses die veertig topmanagers van de gemeente Utrecht dit jaar doorlopen. Het doel is om managers intensief kennis te laten maken met de innovatiekracht van technologie en data science. Inmiddels hebben er vijf masterclasses plaatsgevonden. Wat is de kern van de opzet en aanpak?

Speerpunt college

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders zet stevig in op de kansen die technologie en data science de stad bieden. Om invulling te geven aan deze ambitie heeft het huidige bestuur voor deze collegeperiode €3 miljoen gereserveerd. Managers spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van innovatie, daarom startte dit jaar voor hen de masterclass ‘Innoveren met Informatie‘. De vorige gemeentesecretaris Maarten Schurink was een belangrijke sponsor van dit idee.

Meer dan zes dagdelen

De masterclass bestaat uit zes middagen en avonden met ieder een eigen thema. De eerste twee masterclasses stonden in het teken van technologische ontwikkelingen en de impact daarvan. Op de agenda stonden bijvoorbeeld trendwatcher Sander Duivestein en Yuri van Geest met zijn visie op Exponentiele Organisaties. En managers ervoerden nieuwe technologieën zoals Virtual Reality (VR) en Robotica. In derde masterclass stond de slimme stad centraal in combinatie met een bezoek aan Schiphol. Schiphol heeft de ambitie om ‘Leading Digital Airport by 2018’ te zijn en is daarmee een (Airport-) Smart City in het klein. Zo zijn bijvoorbeeld alle prullenbakken op Schiphol voorzien van sensoren, waardoor schoonmaken veel slimmer gaat. De vierde masterclass stond in het teken van de impact van technologie op de organisatie. Ook thema’s als privacy en ethiek komen in de masterclasses bod. Een spreker als Brenno de Winter reflecteert in masterclass vijf kritisch op de rol van de overheid op het gebied van data. In de zesde en laatste masterclass gaan we terug én vooruit blikken: wat is de oogst en hoe blijven we succesvol met informatie innoveren.

Wat kenmerkt de Utrechtse Masterclass?

  • Het is niet een ‘popcorn masterclass’, waarin je onderuit kunt hangen en luisteren. Integendeel, de opgedane kennis van de masterclass wordt geconcretiseerd in innovatieve ideeën die met designtheorie/rapid prototyping worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De masterclass is een belangrijke aanjager voor allerlei innovatieve ideeën binnen de gemeente.
  • De impact van de masterclass is breder dan het management. Voor alle geïnteresseerde medewerkers worden de essenties van de masterclasses aangeboden in bioscoopsessies en andere werkvormen. Ook kiezen managers er soms voor om filmfragmenten met hun collega’s te bespreken.
  • Het uitgangspunt van de leergang is elkaar inspireren en verleiden. Nagenoeg niets is ‘verplicht’ of ‘huiswerk’. De Masterclasses worden ervaren als ‘iets wat je niet wilt missen’. Het is aan de manager of en hoe hij de opgedane kennis in de praktijk brengt. Verschillen daarin zijn juist goed en niet alles hoeft te lukken.

De Masterclass draagt bij aan het innovatieve klimaat wat momenteel in Utrecht hangt. Waar nieuwe aanpakken worden geprobeerd en bij succes wordt opgeschaald. Wie meer wil weten over de Utrechtse aanpak is welkom op het congres ‘Datagedreven sturen; data science de hype voorbij’ op 1 december in de jaarbeurs Utrecht of op de expertsessie ‘Hoe leer je organisaties over de innovatieve kracht van technologie en data’ op 13 januari op het stadskantoor van de gemeente Utrecht.

Robbert Meijers is werkzaam bij de gemeente Utrecht en initiator en moderetor van de Masterclass ‘Innoveren met Informatie’

Jaring Hiemstra werkt voor Ynformed en Hiemstra & De Vries en hij is moderator en klankbord voor de masterclasses