Van overzicht naar inzicht: grip op je werk

In Zuid-Holland Zuid heeft Stichting Jeugdteams in twee jaar tijd een professionele organisatie neergezet die verantwoordelijk is voor de toegang tot de regionale zorgmarkt. Daarnaast verlenen de jeugdprofessionals ook zelf hulp en voeren zij regie in complexe hulpvragen. In twee jaar tijd heeft de stichting ruim 17 professionele, multidisciplinaire teams neergezet die samen met andere zorgaanbieders de best mogelijke hulp bieden aan jeugdigen. 

Nu deze teams staan en draaien ontstaat er ruimte om te werken aan het verder professionaliseren van de organisatie. Eén van die ontwikkelingen is het stimuleren, bevorderen en verbeteren van ‘resultaatgericht’ denken en werken door het bestuur en de managers. Wij hielpen hen.

Van afvinken van actielijstjes naar samen werken aan resultaten

Het bestuur en de managers worden iedere dag geconfronteerd met een grote hoeveelheid werk. Denk aan crisissituaties in gezinnen, wethouders die eisen stellen en het zorgen voor randvoorwaarden zodat de teams zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Door de veelheid vragen en de verschillende aard van de vragen is het lastig om overzicht en regie te blijven houden op deze vragen. Te meer omdat ook niet altijd duidelijk is welke resultaten verschillende werkzaamheden opleveren.

Overzicht door inzicht

In twee stappen hebben wij de bestuurders en managers geholpen meer effectiviteit aan te brengen in het werken als MT-lid voor de stichting:
1. We hebben alle werkzaamheden van de MT-leden in een werkweek in kaart gebracht. Daarna hebben we met het MT geanalyseerd wat de aard van het werk was. Denk hierbij aan het onderscheid tussen dagelijkse aansturing van een team en het werken aan een project ter verbetering van de dienstverlening. Dit overzicht helpt om keuzes te maken in welke werkzaamheden door wie worden opgepakt.
2. Ook hebben we in een training laten zien hoe je deze keuzes op een goede manier maakt en onderbouwt. Wat daarbij helpt is bijvoorbeeld in projecten het resultaat voorop te stellen in plaats van de voorliggende activiteiten. Hierdoor kun je afwegingen maken op basis van (deel)resultaten die wel of niet belangrijk zijn.

Met grip en plezier naar nog betere jeugdhulp

Het gevolg is dat de MT-leden meer grip op het dagelijkse werk ervaren. Ze zijn in staat om beter uitlegbare keuzes te maken in welke werkzaamheden prioriteit krijgen. Ze kunnen deze keuzes beter articuleren met een gefundeerde onderbouwing. Het effect is dat: 

• Voor externe partners duidelijk is welke keuzes gemaakt worden door de teams of de stichting. Doordat er meer op resultaat wordt gestuurd ontstaat er ook meer duidelijkheid over wat de stichting doet en niet doet en welke verwachtingen externe partners kunnen hebben over bijvoorbeeld de tijdsduur en resultaten van projecten.
• MT-leden meer grip en werkplezier ervaren doordat zij hun aandacht meer richten op basis van eigen keuzes.
•  Projecten/taken die aandacht krijgen, ook verder komen en worden afgemaakt. Zo kan Stichting Jeugdteams ZHZ haar mooie werk nog beter maken de komende jaren. Om zo de jeugd in dit gebied nog beter te helpen in de soms lastige problematiek die zij ervaren.