Helpt beter presteren!

Bedrijfsvoering voor wendbare organisaties

Organisaties zijn op zoek naar wendbaarheid en flexibiliteit. De huidige bedrijfsvoering sluit nog onvoldoende aan bij deze verandering en staat daarmee de verandering naar wendbare organisaties vaker in de weg dan dat zij daar aan bijdraagt. De bedrijfsvoering ‘duwt’ processen terug in bestaande systemen en werkt zo fundamentele vernieuwing onbedoeld tegen. Hierdoor vergroot de kloof binnen organisaties tussen het primaire proces en de bedrijfsvoering.

In het primaire proces, waar de verandering al volop plaatsvindt, ontstaat door de vergrote kloof onbegrip en haast een vorm van boosheid naar de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering is star, log, duur en bovenal niet ondersteunend. Dit is wat wij dagelijks zien gebeuren.

Wij zien daarnaast gelukkig ook mooie voorbeelden in de praktijk. Daar lukt het organisaties wél stappen te zetten naar een nieuwe bedrijfsvoering. Er is geen blauwdruk van een pasklare oplossing, maar we zien vier terugkerende uitgangspunten die organisaties helpen om een stap vooruit te komen. In bijgaand artikel schetsen we vier uitgangspunten voor het inrichten van een moderne bedrijfsvoering, passend bij een wendbare organisatie. We sluiten af met de belangrijkste succesfactoren voor de benodigde verandering van de bedrijfsvoering.

Artikel Bedrijfsvoering maakt mogelijk

 


Deel: