De buitenwereld binnen: inzet vrijwilligers bij specialistische zorg

Een van de doelen van de transformatie in het sociaal domein is dat iedereen betekenisvol mee kan doen in de maatschappij. Zorginstellingen zoeken naar verbinding met maatschappelijke partners en vrijwilligers om de samenleving meer binnen de organisatie te halen. De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) heeft aan Hiemstra & De Vries gevraagd om hen te ondersteunen bij het opstellen van het Vrijwilligersbeleid.

Met vrijwilligers invulling geven aan de participatieve samenleving

De RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan jongeren en volwassenen met een psychiatrische aandoening of psychosociale problemen. Inspelend op de participatiegedachte wil de organisatie meer gebruik maken van de inzet van vrijwilligers.

De positie van vrijwilligers in de organisatie

Met de inzet van vrijwilligers ontstaat er meer ruimte voor het organiseren van activiteiten voor cliënten en kunnen professionals meer tijd en aandacht besteden aan specialistische zorg. Door de buitenwereld voor cliënten binnen te halen wordt de afstand tot de maatschappij verkleind. Daarnaast draagt een grotere participatie vanuit de samenleving bij aan normalisatie van de beeldvorming rondom mensen met psychische problemen.

Start meteen met verbinden van spelers voor duurzame samenwerking!

Hiemstra & De Vries organiseerde voor het vormen van een visie op het Vrijwilligersbeleid twee bijeenkomsten met managers, medewerkers, vrijwilligers en cliënten van RIBW AVV. Door een dwarsdoorsnede van alle betrokkenen uit te nodigen, inclusief vrijwilligers, creëer je niet alleen draagvlak, maar kan je meteen starten met de gewenste verandering. Door tijdens de bijeenkomsten de dialoog aan te gaan en samen te bouwen, werk je aan duurzame samenwerking en zorg je voor toekomstbestendig vrijwilligersbeleid.