Griffiers in gesprek over ‘weerbaar bestuur’

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen zijn in volle gang en de campagnes starten bijna. Verschillende belangrijke thema’s dienen zich aan om prioriteit te krijgen op de agenda’s van de nieuwe raadsleden. ‘Weerbaar bestuur’ is zo’n thema. Het stond onlangs centraal tijdens de griffiersbijeenkomst “Het herkennen van - en omgaan met - oneigenlijke beïnvloeding van raadsleden”, georganiseerd door het kabinet van de Commissaris van de Koning Noord-Holland. Zo’n 40 geïnteresseerde griffiers waren op de bijeenkomst afgekomen. Nienke Jansen (Hiemstra & De Vries) trad op als dagvoorzitter.

Johan Remkes

Op de bijeenkomst sprak onder meer Johan Remkes. Volgens de commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland ligt er voor burgemeesters een taak om straks na de gemeenteraadsverkiezingen ‘het goede gesprek’ te voeren met nieuwe raadsleden over (individuele) kwetsbaarheden en dilemma’s. Daarin mag de burgemeester deskundig advies en ondersteuning van de griffier verwachten, aldus Johan Remkes. Dat vraagt van griffiers dat zij zich bewust zijn van vormen van oneigenlijke beïnvloeding en de mogelijkheden kennen om te handelen. Johan Remkes ziet bovendien wel iets in een verplichte VOG voor nieuwe raadsleden, vooral ook in het licht van het imago van het openbaar bestuur. Dit leidde tot wisselende reacties onder de griffiers.

Pieter Tops

Hoogleraar Bestuurskunde Pieter Tops (Universiteit Tilburg) is medeauteur van het boek “De achterkant van Nederland” over ‘de verstrengeling van de onder- en de bovenwereld’. Hij vertelde gisteren in zijn lezing onder meer over de hoeveelheid verschillende verschijningsvormen van oneigenlijke beïnvloeding. Over de omvang en de ‘sense of urgency’ van het probleem zei Pieter Tops dat het kwartje begint te vallen maar dat het nu ook een gespreksonderwerp moet blijven.

De griffiers gingen na de bijeenkomst naar huis met aanknopingspunten voor hun rol in ‘weerbaar bestuur’. Benieuwd naar de uitkomsten? Ook ‘het goede gesprek’ voeren over weerbaar bestuur? Of meer weten over hoe Hiemstra & De Vries samen met publieke organisaties bijdraagt aan ontwikkelingen op dit vlak? Neem dan contact op met Nienke Jansen.