Rode draden zware casuïstiek in wijkteams uit de praktijk

Van verschillende kanten kreeg ik het stuk ‘Zware casuïstiek trekt wissel op wijkteams’ uit Binnenlands Bestuur toegestuurd. Mijn collega’s weten dat ik graag bezig ben met sociale wijkteams. Ik zie dat de caseload bij wijkteams alleen maar groter wordt. Steeds vaker wordt de vraag gesteld ‘Waar zijn we van?’. Het antwoord daarop is nooit bevredigend, omdat dit de dillema’s niet uit de weg neemt. Hierbij een aantal rode draden die ik in de praktijk zie in de zware casuïstiek bij wijkteams.

Inmiddels werkt 90% van de Nederlandse gemeenten met (sociale) wijkteams. We kennen daarom verschillende soorten en maten. Niet overal worden deze (sociale) wijkteams op een effectieve manier benut. Of ze dreigen aan hun eigen succes ten onder te gaan. Als Hiemstra & De Vries geloven we niet in een one size fits all-oplossing. Des te interessanter is het om te zien dat wijkteams in de praktijk blijkbaar vaak tegen vergelijkbare problemen en dilemma’s aanlopen. De volgende komen we vaak tegen:

· Veel professionals uit wijkteams zijn ingestapt vanuit het ideaal ‘doen wat nodig is’ en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
· Vanuit het T-profiel (veel professionals betrokken bij wijkteams zijn zowel generalistisch als specialistisch goed ontwikkeld) is het vaak onduidelijk wanneer opschalen naar specialistische zorg echt noodzakelijk is.
· Het is nog vaak onduidelijk wat nu de ‘organisatievisie’ is van het wijkteam los van de individuele opvattingen van de wijkteammedewerkers, waardoor zij casuïstiek langer bij zich houden.
· Wachtlijsten bij specialistische aanbieders zorgen er in sommige gevallen voor dat zware casuïstiek op het bordje blijft van de wijkteammedewerkers.
· Wijkteams kunnen hun regiefunctie niet goed vervullen wanneer zij geen of beperkt mandaat krijgen vanuit de gemeente.
· Er is een doelgroep die altijd zorg nodig blijft houden waardoor op- en afschalen geen zin heeft.

Goede afspraken

Crux zit hem er vaak in om niet opnieuw kaders vast te stellen (vanuit de vraag ‘waar ben je van?’) maar als wijkteam van de gemeente mandaat te krijgen om de regiefunctie goed te kunnen vervullen en samen met partners goede afspraken te maken voor de doelgroep die altijd zorg nodig blijft hebben.

Meer weten

Wij helpen professionals en organisaties in de praktijk samen oplossingen te ontwikkelen voor de omgang met zware casuïstiek. Benieuwd naar onze kijk op effectieve sociale wijkteams en de ‘lerende’ professional? Samen stappen zetten om slim(mer) samen te werken in het sociaal domein? Neem dan contact met ons op.