Integraal en ‘community-based’ overgewicht te lijf: Wijkgezonder in gemeente Zeist

Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen rond het Nationaal Preventieakkoord. Steeds meer gemeenten pakken preventie op. Overgewicht is daarin een belangrijk thema. Gemeente Zeist werkte de afgelopen jaren bijvoorbeeld aan preventie van overgewicht bij kinderen en koos met ‘Wijkgezonder’ voor een nieuwe aanpak. De aanpak was ‘community-based’ en integraal. Gemeente Zeist maakte slimme samenwerkingen van partners in de wijk mogelijk en verbond bestaande initiatieven met elkaar. Vorig jaar was het tijd om de aanpak 'Wijkgezonder' te evalueren en de balans op te maken. Daarvoor vroeg gemeente Zeist Hiemstra & De Vries.

Centrale vraag

Om te bepalen wat het succes is van de preventieaanpak in Zeist was een goed beeld nodig van de samenwerking tussen de verschillende partijen en de resultaten. Wat ging goed in de samenwerking? Welke resultaten zijn behaald en op welke manieren zijn die positief te beïnvloeden? Dankzij de betrokkenen in Zeist kregen we inzicht in het proces, de knelpunten en de succesfactoren van de preventieaanpak Wijkgezonder in Zeist.

- Inzichten uit Wijkgezonder

In de praktijk zagen we dat partners in Wijkgezonder de meerwaarde zien van de nieuwe aanpak in Zeist. Ze waarderen de ruimte die gemeente Zeist geeft voor nieuwe initiatieven. Gezamenlijke bijeenkomsten vanuit Wijkgezonder leverden veel nieuwe ideeën op. Deze ideeën kregen echter niet altijd vervolg en de gemeente worstelde nog met de nieuwe rol. De volgende inzichten haalden we op uit de praktijk van Wijkgezonder.

- Agendeer op strategisch niveau

Om een opgave als ‘het tegengaan van overgewicht bij kinderen’ naar een succesvolle aanpak te vertalen, is het slim de opgave op strategisch niveau te agenderen en te budgetteren.

- Maak duidelijke afspraken over de inrichting van de projectorganisatie

De gemeente kan de projectorganisatie voor een opgave ondersteunen door duidelijke afspraken te maken over de inrichting en de coördinatie ervan en de uitvoering over te laten aan de partners.

- Maak het vooraf samen concreet

Het is slim om een gezamenlijke opdracht vanuit een opgave vooraf zo concreet mogelijk te maken. Wat zijn de oorzaken van de opgave, welke doelen streven we na en wat zijn de inhoudelijke en praktische randvoorwaarden? De gemeente kan helpen bij het vinden van de concrete antwoorden.

- Deel de successen

Als er bij successen in het (samen)werken aan opgaven wordt stilgestaan, vergroot dat de bewustwording rond het thema en helpt het andere partijen te interesseren voor samenwerking.

Benieuwd naar onze ervaringen met succesvolle samenwerkingen op gemeentelijk niveau? Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, gezondheid en preventie? Of meer weten over hoe Hiemstra & De Vries samen met publieke organisaties bijdraagt aan ontwikkelingen op dit vlak? Neem dan contact op.