Nieuwe stap gezet door publieke en private partijen in samenwerking Smart Zwolle

Steeds meer gemeenten zien de noodzaak om zichzelf slim(mer) te organiseren. Data en digitale innovatie bieden allerlei kansen én oplossingen voor de versterking van het leefklimaat. Onder de noemer ‘Smart Zwolle’ hebben allerlei partijen met gemeente Zwolle de afgelopen twee jaar verschillende pilots uitgevoerd. Gisteren hebben zij een belangrijke vervolgstap gezet door samen het gesprek aan te gaan over een hechte samenwerking: de Alliantie Smart Zwolle. Marc de Haas van Dorsser en Frans Jorna (Hiemstra & De Vries) zijn kwartiermakers. Nog voor de zomer willen de partners in Smart Zwolle hun samenwerking beklinken met een overeenkomst.

Publieke en private partijen

In Smart Zwolle komen publieke en private partijen samen. Gisteren gaven behalve gemeente Zwolle ook provincie Overijssel, geotechnologiebedrijf ESRI, afvaldienstverlener ROVA, Rabobank, waterbedrijf Vitens, ingenieursbureau Witteveen + Bos acte de presence om een succesvolle samenwerking te smeden in Smart Zwolle. Daarnaast zijn onder meer VNO-NCW en de hoger onderwijsinstelling Windesheim betrokken. De komende periode breidt de kring van partners verder uit.

Bedoeling Smart Zwolle

Gemeente Zwolle formuleert de bedoeling van ‘Smart Zwolle’ als volgt. ‘De stad Zwolle nog beter laten functioneren dankzij data en slimme technologie, dat is wat de gemeente Zwolle met Smart Zwolle wil bereiken. Denk aan het delen en toepassen van (informatie)technologie, en aan het duurzaam oplossen van vraagstukken rond vervoer, gezondheid en veiligheid. Door Smart Zwolle betrekken wij inwoners bij hun wijk. Ook verbinden we partners in de stad onderling én met de gemeente’. Doordat de genoemde partijen zich nu aan Smart Zwolle verbinden, kan de daad bij het woord worden gevoegd.

Vanuit de gisteren geformuleerde gezamenlijk ambities en visie wordt de komende tijd gekeken hoe de samenwerking er in de praktijk uit gaat zien. Eén uitgangspunt staat hierin in elk geval steeds centraal: de te ontwikkelen oplossingen moeten ten dienste staan van de inwoners van de regio Zwolle. Tevens wordt er bekeken hoe de Alliantie naadloos aansluit op reeds bestaande initiatieven en projecten.

Benieuwd naar onze ideeën en ervaringen rond samenwerking tussen en in organisaties in organisatieontwikkeling? Neem dan contact met ons op.