Dag van de Leerplicht: verschil in organiseren en (samen)werken

Vandaag is het Dag van de Leerplicht. Door het hele land staan verschillende mensen en organisaties stil bij het recht op onderwijs. Het doel van de Dag van de Leerplicht is volgens de initiatiefnemers het terugdringen van schooluitval door het creëren van bewustzijn en het stimuleren van jongeren om door te zetten en hun school af te maken. Hiemstra & De Vries helpt gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden bij het zo succesvol mogelijk organiseren van en (samen)werken aan vraagstukken rond leerplicht.

Brede beweging sociaal domein

We horen om ons heen bij verschillende gemeenten en andere publieke organisaties de wens om het ‘leerplichtvraagstuk’ positief te formuleren en meer te laten aansluiten bij de brede beweging in het sociaal domein. Dat draagt bij aan het streven kinderen gezond en veilig te laten opgroeien zodat ze zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in de samenleving. De praktijk is vaak weerbarsiger en maakt dat leerplicht nog ‘apart staat’ in relatie tot andere lokale opgaven en dat het soms ingewikkeld is om (samen) te werken aan het uitvoeren van de leerplichttaak.  

Eens doorpraten over (organisatie)ontwikkelingen die samenhangen met de leerplichttaak? Ook op zoek naar een projectleider die kan helpen om de regionale of lokale samenwerking vorm te geven? Neem dan contact met ons op