Raad voor nieuw raadslid: aan de slag met Omgevingswet

Ben je raadslid geworden na de afgelopen verkiezingen? Gefeliciteerd! Vol goede moed stap je dan waarschijnlijk in je nieuwe rol en/of begin je aan een nieuwe raadsperiode. De portefeuilles worden komende tijd ingevuld. Wie geluk heeft, krijgt daarin ‘fysieke leefomgeving’. Een erg interessant domein waarin veel op stapel staat. Neem nu bijvoorbeeld de grootste wetgevingsoperatie sinds WO II in ons land: de invoering van de Omgevingswet. De komende collegeperiode is dat een belangrijk thema. Als raadslid een vliegende start maken met de Omgevingswet? Misschien helpen de volgende tips je op weg.

Laat je niet verleiden tot de details

De fysieke leefomgeving is zó interessant dat de verleiding groot is om je als raadslid met de details bezig te houden. Raadsleden hebben (zeker in kleinere gemeentes) nu nog vaak de neiging om zich op bestemmingsplan- of casusniveau in vraagstukken te mengen. Regelmatig waren er opmerkingen vanuit een gemeenteraad over ‘te weinig bomen in een ontwerp’ of ‘onvoldoende ruimte voor fietsen’. De crux zit ‘m vaak niet in die details maar in het neerzetten van een stevige koers op thema’s die er echt toe doen in jouw gemeente, zoals leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Daar voegen raadsleden echt waarde toe.

Ga in gesprek over de consequenties van de Omgevingswet

De Omgevingswet heeft veel impact op de rollen en verantwoordelijkheden in de fysieke leefomgeving, ook die van de raad en raadsleden. Daar is nog niet iedereen van doordrongen. Worden raadsleden ook wel voldoende betrokken bij de Omgevingswet, en met name de implicaties ervan? Ik vermoed van niet, op basis van wat ik om mij heen zie en hoor. De Omgevingswet gaat alleen werken zoals bedoeld als ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad samen optrekken. Dat gaat verder dan periodieke informatie over de voortgang. Ga daarom als raadslid nu in gesprek over de consequenties van de Omgevingswet.

Geef op tijd (samen) richting

Als raadslid zal je de komende periode antwoord zoeken en geven op grote richtinggevende vragen, zeker als het gaat om de fysieke leefomgeving. In wat voor dorp of stad wil jij leven? Wat is je voorstel in grote vraagstukken als energietransitie, klimaatbestendigheid en woningbouw? Dit wordt in samenhang ondergebracht in de Omgevingsvisie. De uitvoering daarvan komt op het bord van het college. Het is dus van groot belang dat jij als raadslid op tijd richting geeft om de randvoorwaarden en richting van de visie uit te stippelen. Dat doe je natuurlijk niet vanuit de raadszaal, maar met partners als inwoners, de veiligheidsregio, de GGD en allerlei maatschappelijke organisaties. Samenwerken is in het geval van de nieuwe Omgevingswet ook écht samen!

Meer informatie

In steeds meer publieke organisaties ziet men de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet. Met een aantal daarvan zetten we belangrijke stappen voor de komst van de Omgevingswet. Benieuwd naar onze ervaringen? Meer weten over hoe Hiemstra & De Vries inhoudelijke kennis combineert met organisatieontwikkeling? Eens bijpraten over de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving? Samen stappen zetten met het oog op de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op.