Interview met Johanna Kolk in Ingrado Magazine over organisatievormen leerplicht

Onlangs is Ingrado Magazine verschenen, het blad van de leerplichtbrancheorganisatie Ingrado. Daarin is dit keer een interview opgenomen met Johanna Kolk (Hiemstra & De Vries). Johanna kent het sociaal domein goed en deed in opdracht van Ingrado onderzoek naar organisatievormen voor leerplicht. Ingrado Magazine is hier online te lezen op de website van Ingrado.

Brede beweging sociaal domein

We horen om ons heen bij verschillende gemeenten en de wens om leerplicht positief en slim te organiseren en meer te laten aansluiten bij de brede beweging in het sociaal domein. Dat draagt bij aan het streven kinderen gezond en veilig te laten opgroeien zodat ze zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in de samenleving. We merken dat leerplicht vaak nog ‘apart staat’ in relatie tot andere lokale opgaven en dat het soms ingewikkeld is om (samen) te werken aan het uitvoeren van de leerplichttaak in de praktijk.

Samen met de brancheorganisatie Ingrado en hun leden beschreven we op basis van de ervaringen uit ‘het veld’ drie manieren om als gemeente leerplicht positief en slim te organiseren: gemeente voert zelf de leerplichttaak uit, centrumgemeente voert leerplichttaak uit voor kleinere gemeenten in de regio en een Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert de leerplichttaak uit voor verschillende gemeenten.

Handreiking Organisatievormen leerplicht

Dit leidde tot de Handreiking Organisatievormen leerplicht, te vinden op de website van Ingrado. Hierin staan van de verschillende vormen de voor- en nadelen, afwegingen, organisatieontwikkelingen en voorbeelden beschreven. De handreiking helpt idealiter bij het kiezen van een passende organisatievorm voor het invullen van de leerplichttaak.

Hiemstra & De Vries helpt verschillende publieke organisaties bij het zo succesvol mogelijk organiseren van en (samen)werken aan vraagstukken rond leerplicht. Eens doorpraten over (organisatie)ontwikkelingen die samenhangen met de leerplichttaak? Samen kijken naar slim(mer) organiseren in dit soort vraagstukken? Neem dan contact met ons op