Sociaal domein in beweging: Marian Dobbe was interim-manager Jeugd, Zorg en Veiligheid gemeente Utrecht

Vorige week was er veel aandacht voor het programma Zorg voor de Jeugd. Minister De Jonge presenteerde namens het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) samen met zijn collega-minister Dekker van Rechtsbescherming namelijk een plan voor betere jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het programma Zorg voor de Jeugd kwam tot stand vanuit een samenwerking tussen Rijk, gemeenten, uitvoerende partijen en cliëntorganisaties. Het is mede opgesteld als reactie op de ‘evaluatie Jeugdwet’ en stelt het belang van het kind nog meer centraal. Het programma Zorg voor de Jeugd is aangeboden in de gemeente Utrecht. Marian Dobbe kent de praktijk achter de plannen en ambities dan ook goed. Zij was tussen de zomer van 2017 en begin april 2018 interimmanager Jeugd, Zorg en Veiligheid bij de gemeente Utrecht.

Doen wat nodig is in transformatie zorglandschap

Vanuit haar interim-managementrol bij Jeugd, Zorg en Veiligheid droeg ze mét het team bij aan het slim(mer) organiseren van zorg voor de jeugd in Utrecht. Belangrijke pijlers hierin zijn naast de buurtgerichte specialistische zorg voor de jeugd in de pilot Extr@ Utrecht ook het werken aan minder en andere vormen van verblijf en de inkoop vanuit een getransformeerd zorglandschap in 2020. Om dit in de praktijk werkbaar te maken lag de focus op ‘doen wat nodig is’ en zo in samenwerking met partners op een vernieuwende manier zorg voor de jeugd te organiseren. Dat is zorg zo dicht mogelijk bij het kind en de omgeving zelf. Dit vraagt in de praktijk om een andere manier van werken en sturen. ‘Zo’n verandering realiseer je samen. Zaken als waardegedreven sturing en samen ontwikkelen met partners bieden houvast. Bij het werkbaar maken van complexe opgaven in het sociaal domein in de praktijk past sturing op wat we met elkaar willen bereiken en minder op wat we willen meten. Een sturingsmodel als dat van Harvard-professor Robert Simons helpt daar bijvoorbeeld bij’, ziet Marian.

Wederzijdse waardering

De rol van interimmanager Jeugd, Zorg en Veiligheid in Utrecht paste goed bij Marian. Ze genoot van haar rol. ‘Het is een voorrecht om te werken in en voor een stad die vooruitstrevend is, continu innoveert en slim data benut om de transformatie in de zorg samen mét partners verder vorm te geven. Zeer inspirerend’, aldus Marian. De waardering is wederzijds, zo bleek uit de lovende woorden bij haar afscheid: ‘doen wat nodig is, is je op het lijf geschreven’. Haar collega’s in Utrecht waardeerden bovendien haar lichtheid met stevigheid, positieve energie, betrokkenheid en scherpte. Marian geeft leiding op een manier die past bij het leiderschap van de toekomst. ‘Dat is niet hiërarchisch boven maar juist naast de professional staan om hen te laten excelleren in hun werk’, licht Marian toe. ‘Om als professional en team te kunnen excelleren is het volgens mij belangrijk om als manager ruimte te geven voor de goede balans tussen klant – team – ik. Hiervoor gebruikte ik in Utrecht een eenvoudig maar doeltreffend model om te zien wat nodig is’.

Nieuwe rol

Inmiddels is de nieuwe manager Jeugd, Zorg en Veiligheid bij de gemeente Utrecht door Marian in het zadel geholpen. Marian neemt nog niet helemaal afscheid van de gemeente Utrecht. Ze is de komende tijd interimmanager Beleid en Kwaliteitsontwikkeling bij Werk & Inkomen.

Beweging in sociaal domein

Naast haar werk als interimmanager in Utrecht is Marian vanuit Hiemstra & De Vries betrokken bij verschillende ontwikkelingen in het sociaal domein. Met collega’s als Elsbeth Vogel, Johanna Kolk en Ottelien Holla richt Marian zich op het in de praktijk met verschillende publieke organisaties werkbaar maken van complexe vraagstukken in het sociaal domein. Benieuwd hoe we dit vanuit verschillende rollen doen? Benieuwd naar onze kijk op de beweging in het sociaal domein? Neem dan contact met ons op.