Koers 2018 – Energietransitie: lessen en dilemma's

Er is een nationaal Klimaatakkoord (op hoofdlijnen), coalitieafspraken zijn ‘groener’ dan ooit en ‘van het gas af’ klinkt nu ook buiten Groningen. Energietransitie staat prominent op de publieke agenda. De overgang naar volledig duurzame energiebronnen is de komende decennia een grote, gezamenlijke opgave. Van bestuurskamer tot buurtplein, het is van ons allemaal. De energietransitie vraagt een alerte overheid die verantwoordelijkheid neemt, zichtbaar een rol pakt en hierover helder is richting inwoners en partners. 

  • Hoe organiseer je zo'n transitie rond een grote maatschappelijke opgave? 
  • Op welke momenten en manieren stel je de ambities scherp? 
  • Hoe vertaal je politieke, ambtelijke en bestuurlijke prioriteit naar organisatorische randvoorwaarden? 
  • Wat is nodig om voortdurend focus te houden? 
  • Hoe organiseer je slim het lokale en regionale samenspel rond de energietransitie? 

Deze sessie is onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. Het festival vindt plaats op 4 oktober. Meer weten over Koers 2018 en direct aanmelden? Klik dan hier. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl

Bekijk hier de presentatie.