Koers 2018 – Effectieve besluitvorming in zelforganiserende teams

Waar vroeger de klassieke manager de kastanjes uit het vuur haalde, wordt er nu verwacht dat zelforganiserende teams dit zelf doen. Zich de vraag stellen: hoe willen we met elkaar functioneren en bereiken we resultaten? Deze sessie ging over hoe je als zelforganiserend team zorgt voor effectieve besluitvorming.  

In deze sessie stond de dagelijkse praktijk van onze bezoekers centraal. Aan de hand van die dilemma’s en vraagstukken zagen we hoe je als zelforganiserend team zorgt voor goede besluitvorming. Dit maakte deze sessie bij uitstek geschikt voor mensen die ervaring hebben in een team of organisatie waarin men werkt met zelforganisatie. We voedden dit gesprek met onze ervaringen en theorieën/modellen uit o.a. Deep Democracy, Mutual Gains (belangen) en Holacratische besluitvorming. We gaven na afloop handreikingen en inzichten om als zelforganiserend team te zorgen voor goede besluitvorming. 

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We 'vierden' Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl

Bekijk hier de presentatie.