Koers 2018 – Slagvaardig handelen in uitvoeringspraktijk sociaal domein

In de berichtgeving en beeldvorming zijn incidenten in de zorg- en veiligheidshoek te wijten aan falende professionals. Bij het vreselijke incident van het 3-jarige meisje dat een aantal dagen in huis was met haar dode moeder (voorjaar '18) was dat niet anders. De angst als falende organisatie of falende professional te worden neergezet staat het echt slagen van de decentralisatie (anders organiseren) in de weg; sterker nog: deze angst leidt tot nieuwe hokjes, meer regeldruk, meer argumenten tot afschuiven....en dus tot een falende organisatie. 

Wianne Brandt was twee jaar eindverantwoordelijk/bestuurder-directeur van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en heeft de impact van de negatieve spiraal aan den lijve ondervonden en wil graag het debat over wat er nodig is voeden. Zij werd in deze sessie geinterviewd door Bram Roggeveen over haar ervaringen.  

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We 'vierden' Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl