Koers 2018 – Sociaal domein & Fysieke leefomgeving - Het beste van twee werelden?

De complexe opgaven in onze steden vragen een integrale aanpak van onze publieke organisaties. Professionals in het sociale en fysieke domein hebben elkaar harder nodig dan ooit. De Omgevingswet en de decentralisaties in het sociaal domein zijn grote uitdagingen en versterken deze noodzaak om samen te werken. Toch matchen deze verschillende ‘bloedgroepen’ niet automatisch. Wat ‘moeten’ we met elkaar? En wat kunnen we van elkaar leren? Bijvoorbeeld in de wijze waarop we de samenleving betrekken bij publieke keuzes. De afgelopen jaren zien we de inzet van co-creatie in het sociaal domein een vlucht naar voren nemen, terwijl in het fysiek domein geworsteld wordt met een gelijkwaardige samenwerking met partners. Wat kan het fysieke domein hier van leren? Aan de andere kant kennen we professionals in het fysieke domein als doorpakkers, geen gezeur en bouwen maar! Wat kan het sociaal domein hiervan leren? In deze sessie gingen we samen met opdrachtgevers uit het fysieke en sociale domein aan de hand van concrete cases op zoek naar leerpunten en succesfactoren om samen te werken. 

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We 'vierden' Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl


Bekijk hier de presentatie.