Terugblik bijeenkomst over Omgevingswet: aandacht voor omgevingsprofessional, veranderstrategie, reflectie en samenwerken

Onlangs ontvingen we voor de bijeenkomst Succesvol aan de slag met de Omgevingswet een mooi aantal programmamanagers, teamleiders en professionals van waterschappen, provincies en gemeenten uit het hele land. Met hen keken we naar de Omgevingswet in de context van publieke organisaties. Hieronder delen we een korte terugblik op de bijeenkomst. 

Ward bijeenkomst omgevingswet

 

De Omgevingswet in de context van de eigen organisatie

Wie de eigen organisatie goed kent is beter in staat om met dilemma’s om te gaan en slimme stappen te zetten op weg naar de invoering van de Omgevingswet. Dat was de kern van de plenaire aftrap door onze collega Ward Deckers. Voer de Omgevingswet niet in met een checklist in je hand van alle instrumenten, digitaliseringsopgaven en cultuurveranderingsaspecten die je af moet vinken. Integendeel, sta stil bij wat voor organisatie je bent en geef betekenis aan de Omgevingswet door te kiezen voor een aanpak die bij jouw organisatie past. Dat was de kern van zijn verhaal. Vervolgens stonden er verschillende sessies op het programma. 
 

Samenwerking als randvoorwaarde voor succes Omgevingswet

In het licht van de Omgevingswet groeit het belang van goede samenwerking. Tegelijkertijd is samenwerking moeilijk en is men in veel publieke organisaties steeds minder tevreden over het rendement van samenwerken met anderen. Onze collega’s Quirijn de Kraker en Bas Martens zijn goed thuis in samenwerkingsvraagstukken en keken met de sessiedeelnemers naar betere samenwerking via aandacht voor ‘ik als samenwerkingspartner’, ‘samenwerken vanuit de bedoeling’, ‘waarderen van belangen in de samenwerking’, ‘organiseren van samenwerking’ en ‘het lerend vermogen & faseren van de samenwerking’. Van elk element schetste Bas met de sessiedeelnemers de valkuilen, concrete tips en slimme reflectievragen voor betere samenwerking in de praktijk. 
 

Het potentieel van de omgevingsprofessional 

Het grootste potentieel voor de succesvolle in- én uitvoering van de Omgevingswet schuilt in al die mensen die in het ruimtelijke domein aan de fysieke leefomgeving werken: de omgevingsprofessionals. Vanuit deze overtuiging spraken onze collega’s Geert Lonterman en Pol van Tuijl met sessiedeelnemers over leren en ontwikkelen in het licht van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt van de professionals in hun organisaties een echt nieuwe manier van werken. Bijvoorbeeld meer vraaggestuurd werken en het mogelijk maken van plannen van anderen, om een greep te doen uit de veranderopgave. Pol en Geert zijn hier goed in thuis. Zij namen de sessiedeelnemers mee in hoe mensen leren, welke vaardigheden de omgevingsprofessional nodig heeft, wat dat van een leeromgeving vraagt en welke leermodules passen bij verschillende publieke organisaties zoals die van de sessiedeelnemers.  
 
groep bijeenkomst omgevingswet
 

De Omgevingswet als vehikel voor je organisatieontwikkeling 

De komst van de Omgevingswet raakt de hele organisatie. Van de houding en het gedrag van mensen tot de instrumenten en middelen om het werk te doen tot de sturing en procesoptimalisatie voor goede resultaten. De samenhang tussen deze elementen is essentieel. Hier stonden onze collega’s Ottelien Holla en Janneke Oudenhoven bij stil in hun sessie over succesfactoren bij verandering. Hierin stond een ontwikkelgerichte aanpak centraal. Wij denken dat zo’n aanpak nodig is. Hoewel verandering maatwerk is, zijn er een aantal generieke succesfactoren. Denk bijvoorbeeld aan ‘veranderen doe je in het werk (in plaats van naast het werk)’, ‘je houdt het wenkend perspectief voor ogen’ en ‘je hebt aandacht voor alle niveaus en rollen in de organisatie’. Gebaseerd op bijvoorbeeld de theorie van de ‘kleuren van De Caluwé’ kun je komen tot verschillende veranderstrategieën. Met de sessiedeelnemers keken Ottelien en Janneke hoe je vanuit een veranderstrategie slim aansluit bij verschillende sleutelspelers in verandering (Raad, College, Directie, Ambtenaren). Hierbij stonden de verschillende fasen van organisatieverandering centraal in het licht van de Omgevingswet. Het gesprek ging over wat dit van de sessiedeelnemers en hun organisatie(ontwikkeling) zelf vraagt. 
 

Reflectie op de dagelijkse praktijk 

Bovenstaande sessies gingen voor een groot gedeelte over de dagelijkse praktijk van de publieke organisaties van onze gasten. Hoe neem en benut je ruimte voor reflectie op de dagelijkse praktijk? Onze collega’s Ward Deckers en Quirijn de Kraker ontvingen hiervoor sessiedeelnemers voor een reflectie op de dagelijkse praktijk op basis van casussen die zij zelf inbrachten. 
 

Met vak- en lotgenoten stappen zetten in de invoering van de Omgevingswet

Door deze bijeenkomst wilden we bijdragen aan stappen vooruit in de invoering van de Omgevingswet door vak- en lotgenoten samen te brengen. Dat wilden we doen via inspiratie en inzichten uit de praktijk van verschillende publieke organisaties. Dankzij onze gasten zijn we daarin volgens ons goed geslaagd. Benieuwd naar uitkomsten en ervaringen? Eens met ons doorpraten over organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet, leren en ontwikkelen voor omgevingsprofessionals, benutten van reflectie op de dagelijkse praktijk of samenwerkingsvraagstukken? Neem dan contact met ons op of zoek ons op tijdens Koers 2018 – festival voor organisatieontwikkelaars