Terugblik bijeenkomst Wendbaar Werken: aandacht voor stapstenen, opgavengericht werken, sturing, organisatieverandering en reflectie

Onlangs ontvingen we voor de bijeenkomst ‘Hoe publieke organisaties wendbaar werken omarmen’ een mooi aantal professionals van verschillende publieke organisaties uit het hele land. Met hen keken we naar Wendbaar Werken in de context van hun eigen organisaties. Hieronder delen we graag een korte terugblik op de bijeenkomst. 

wendbaarwerken stapstenen II

Stapstenen van wendbaar werken

Na de opening door onze collega Dominique Diks en een ‘rondje Nederland’ gingen Ralph Hanekamp en Ruud van Rheenen in op waarom steeds meer publieke organisaties wendbaar werken omarmen. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen complexiteit van de wereld en de veranderende behoefte van werkenden (zingeving, autonomie en vakmanschap). Op basis van hun ervaring ontwikkelden Ralph en Ruud stapstenen om wendbaar werken in de praktijk te brengen. Belangrijk om bij stil te staan als je het met elkaar hebt over wendbaar werken. Ook deden Ralph en Ruud vanuit hun overtuiging de prikkelende uitspraak ‘wendbaar werkende organisaties hebben geen (klassieke) reorganisatie meer nodig’. Na de plenaire aftrap verdeelden onze gasten zich over verschillende sessies over opgavengericht werken, sturing, organisatieverandering en reflectie. 
 

Slim opgaven formuleren voor wendbaar (samen)werken

Aan de hand van hun ervaringen met opgavengericht werken in de praktijk, namen onze collega’s Veerle van de Winckel en Bertram van der Wal deelnemers mee langs wat nodig is om slim opgaven te formuleren. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een gezamenlijke taal om semantische discussies te voorkomen en gedeelde uitgangspunten om sneller tot actie te komen. Bovendien is het vaak goed om opgaven in het juiste perspectief te kunnen zien door slim op en af te schalen en schakelen.  
 

Sturen in een wendbare organisatie  

Ralph Hanekamp en Ruud van Rheenen verdiepten in hun sessie de verschillende sturingsvragen die komen kijken bij het werken in een wendbare organisatie: sturen op toegevoegde waarde, sturen op verschillende snelheden, sturen op werkverdeling, sturen op resultaat en ontwikkeling. Langs verschillende praktijkvoorbeelden verkenden zij samen met de deelnemers de voor- en nadelen van een aantal sturingsinterventies. 
 
 
janneke do sessie wendbaar
 

Stappen zetten in organisatieverandering

Organisaties die wendbaar werken (willen) omarmen, maken een ingrijpende organisatieverandering door. Onze collega’s Dominique Diks en Janneke Oudenhoven gingen vanuit hun achtergrond en ervaring in op de succesfactoren en fasen van organisatieverandering. Ze keken onder meer via ‘de kleuren van De Caluwé’ naar het zoeken van de ideale mix tussen aandacht voor ratio, macht, motivatie, energie en leerruimte. 
 

Reflectie op de dagelijkse praktijk 

Bovenstaande sessies gingen vooral over de dagelijkse praktijk van de publieke organisaties van onze gasten. Hoe neem en benut je daarin ruimte voor reflectie? Onze collega’s Bas Martens en Pol van Tuijl keken hiernaar met de sessiedeelnemers op basis van casussen die zij zelf inbrachten. Via het GROW-model (Goals, Reality, Options & Will) kwamen ze tot mooie antwoorden op de ‘knaagvragen’ van deelnemers.
 
goeddatjeerbent
 

Bijeenkomsten als deze

Wendbaar werken is een thema dat leeft, zagen we tijdens de bijeenkomst. Aan het eind van de bijeenkomst waren we dan ook nog niet uitgepraat met elkaar. Voor ons een mooi teken dat we zijn geslaagd in wat we met onze bijeenkomsten als deze over Wendbaar Werken beogen: onze gasten prikkelen, verdiepen op inhoud, ervaringen delen en een platform creëren. 
 
Benieuwd naar de uitkomsten, inzichten en ervaringen? Eens met ons doorpraten over hoe publieke organisaties wendbaar werken omarmen? Bijvoorbeeld door het werkbaar te maken via de stapstenen? Neem dan contact op met ons of zoek ons even op tijdens Koers 2018 – festival voor organisatieontwikkelaars
 Meer lezen over wendbaar werken?


Ralph Hanekamp en Ruud van Rheenen delen hun inzichten op het gebied van wendbaar werken in publieke organisaties regelmatig in een reeks artikelen