Visie en uitvoering hand-in-hand in het licht van de Omgevingswet: Ward Deckers was interim-kwartiermaker omgevingsplan gemeente Rotterdam

Vanaf januari 2018 tot afgelopen maand was onze collega Ward Deckers interim-kwartiermaker Omgevingsplan in de gemeente Rotterdam. Daar vormde hij een team van professionals vanuit verschillende afdelingen en directies. Met dat team werkte hij aan de invoering van het omgevingsplan. Een mooie uitdaging waar Ward’s ruime ervaring in stedelijke ontwikkeling en zijn interim-managementervaring hem goed van pas kwam. 

De komst van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor een dynamische gemeenteorganisatie als Rotterdam. Niet alleen de inhoud van de wet is complex, ook de technische overgang van vele bestemmingsplannen naar één omgevingsplan is een complexe beweging in een grote organisatie als de gemeente Rotterdam. Bovendien vraagt het omgevingsplan een andere manier van werken, denken en doen. Ward zag daarin een mooie uitdaging. Hij stelde niet alleen met de Rotterdamse organisatie een routekaart op om de gemeente voor te bereiden op de invoering van het omgevingsplan en de manier van (samen)werken die daarbij past. Ward ging met de betrokken professionals ook vooral aan de slag om het echt werkbaar te maken in de dagelijkse praktijk.  

Veranderopgave

‘Het was belangrijk om letterlijk en figuurlijk van de kant te roeien. De geest van de Omgevingswet straalt veel bestuurlijke afwegingsruimte uit. Al gauw ontstaat het beeld dat er veel anders is, moet en kan. In veel gemeenten, ook in Rotterdam, zie ik dat dit vooral visiedenkers trekt en mensen die geïnspireerd worden door verandering. De (juridische) letter van de wet nuanceert de verandering van de Omgevingswet in mijn beleving enigszins. Bovendien: het grootste deel van de ruimtelijke professionals dat straks met de Omgevingswet werkt, kent vooral de genuanceerde (juridische) werkelijkheid van de Omgevingswet. Denk aan de planjuristen en de vergunningverleners. Dit geldt voor een groot deel ook voor de toezichthouders en handhavers. Het omgevingsplan is in mijn beleving hét instrument om ook hen onderdeel te laten zijn van de veranderopgave, stelt Ward. De Omgevingswet vraagt meer dan ooit dat instrumenten goed op elkaar zijn afgestemd; van omgevingsvisie en omgevingsprogramma’s tot omgevingsplan en omgevingsvergunning. In Rotterdam zijn we dat heel bewust het ‘werkend stelsel Omgevingswet’ gaan noemen. Integraliteit luidt dus het devies. Dan praten we niet alleen over ‘horizontale integraliteit’ tussen de verschillende beleidsdomeinen maar juist ook ‘verticale integraliteit’ tussen de verschillende instrumenten, licht Ward desgevraagd toe. Als ik terugkijk ben ik trots dat we dat we hier de afgelopen periode de basis voor hebben gelegd. We hebben niet alleen gewerkt aan instrumenten maar we stonden tegelijkertijd continu stil bij de vraag: wat betekent dit voor onze processen en onze (persoonlijke) kwaliteiten. Niet alleen door er uitgebreid over te praten, maar vooral door het te gaan doen. Hiermee kan men in Rotterdam met vertrouwen vooruitkijken naar de komst van de Omgevingswet, blikt Ward bevlogen terug op zijn interim-werk als kwartiermaker.   

Nieuwe energie 

Inmiddels is de leiding over het omgevingsplan overgenomen door collega’s in dienst van de gemeente Rotterdam. Zij zetten verder koers richting een succesvolle implementatie van het omgevingsplan en een nieuwe manier van denken en doen in het licht van de Omgevingswet. De komende tijd zal Ward zich weer met nieuwe energie richten op interessante thema’s, ontmoetingen en opdrachten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Bovendien deelt hij graag en regelmatig zijn ervaringen met zijn collega’s van Hiemstra & De Vries en andere vakgenoten.  

Interim-werk

Benieuwd naar onze ervaringen met organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet? Doorpraten over ons interim-werk in publieke organisaties? Neem dan contact met ons op.