Lessen uit het theater voor gedragsverandering op de werkvloer: oefenen door doen, doen, doen!

Hoe kun je lessen uit het theater gebruiken bij gedragsverandering in publieke organisaties? Dat is waar Jaïr Stranders (filosoof en theatermaker) en onze collega Jelly van der Weerd onlangs met 22 mensen uit de publieke sector mee aan de slag gingen. Vanuit de overtuiging en ervaring dat de lessen uit het theater goede handvaten bieden voor inzicht in je eigen gedrag en gedragsverandering op de werkvloer. 

 

Aandacht voor andere dingen

De ‘organisatieontwikkelaars’ zoals die we tijdens Koers 2018 voor ons hadden, zijn erg gewend om met hun hoofd te werken. Ze doen een beroep op hun denkvermogen voor het oplossen van problemen of het bepalen van strategieën. Met alleen zo’n ‘slim hoofd’ ben je er in de praktijk vaak nog niet. Meer dingen vragen aandacht. Dingen waar het in het theater vaak juist om draait. Dit maakt de lessen uit het theater interessant en relevant voor iedereen die werkt aan gedragsverandering in (publieke) organisaties. Hoe kun je handelen in het moment? Echt oog hebben voor mensen waarmee je werkt? Jezelf blijven? 
 

‘Baas in de ruimte’

Onze sessie bestond uit anderhalf uur doen, doen, doen vanuit de theaterinzichten. We werkten aan opmerkzaamheid (hoe neem je alles uit je omgeving op?), creativiteit (hoe omarm je letterlijk en figuurlijk een probleem?) en eigen kracht (hoe kun je jezelf zijn en blijven om krachtig te zijn?). Als oefening daagden we de deelnemers bovendien uit om een ‘non-verbale statusstrijd’ aan te gaan. Die draaide om hoe je vanuit de juiste aandacht voor non-verbale communicatie, uitstraling en ontspannenheid in het moment de ‘baas in de ruimte’ kan worden. In zo’n oefening werkt een vooropgezette strategie vaak niet of minder goed. Je plaatst de aanpak dan namelijk als het ware buiten jezelf en handelt minder in het ‘hier-en-nu’. Voor anderen verlies je snel aan overtuigingskracht door zo’n masker op te zetten. Dat inzicht deden we op met de 22 mensen in onze groep door non-verbaal de ‘strijd aan te gaan’ en het echt te doen, doen, doen.  
 

Concrete toepassing 

Verschillende deelnemers koppelden aan ons terug mooie aanknopingspunten te zien voor gedragsverandering in de praktijk. Een aantal kondigde zelfs aan de lessen uit het theater echt concreet te gaan toepassen in de (publieke) organisatie waar ze voor of in werken.
 
Ook benieuwd naar de lessen uit het theater voor gedragsverandering op de werkvloer? Met de broodnodige aandacht voor onderlinge communicatie, vertrouwen geven in het niet-weten en het versterken van het zelfbeeld? Het zelf proberen en ervaren door te doen, doen, doen? Neem dan eens contact met ons op