Leertraject business partner: terugblikken, reflecteren en vooruitkijken met het oog op eigentijdse bedrijfsvoering

De afgelopen jaren hebben we bij verschillende publieke organisaties leertrajecten verzorgd voor professionals in de bedrijfsvoering. Onder de noemer ‘Leertraject Business Partner’ begeleidden we verschillende groepen professionals bij de stappen die nu en de komende jaren nodig zijn om goede professionals zich te laten ontwikkelen tot succesvolle business partners. Afgelopen tijd spraken we verschillende ‘business partners’ om met hen terug te blikken op het leertraject, te reflecteren op hun dagelijkse praktijk en vooruit te kijken naar de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Zo hadden we het bijvoorbeeld over maatschappelijke opgaven, adviseursvaardigheden en visie op bedrijfsvoering. 

 

Duidelijker beeld van opgaven 

We spraken deelnemers over de belangrijkste inzichten vanuit hun leertraject business partner. Een beter beeld van de opgaven van de organisatie, is dan een concreet en veelgenoemd inzicht. Het is misschien lastig om dit scherp te blijven zien en zulke opgaven ook echt ‘bij te houden’. Tegelijkertijd is dat wat nodig is om je werk goed te doen. Het is een belangrijke stap richting volwaardig ‘partnerschap van de business’. Over die opgaven gingen wij met de deelnemers tijdens leertrajecten business partner dan ook in gesprek met verantwoordelijken in het primair proces (de ‘business’). Om te horen en concretiseren hoe zij in het licht van die opgaven werken, wat inwoners of andere ‘gebruikers’ van de stad aan ze vragen en hoe ze die beantwoorden. Dit werkt vaak verhelderend. Zo deelde iemand zelfs met ons: “Na de bijeenkomst over de strategische opgaven van onze gemeente hadden we allemaal iets van oh zijn wie híérmee bezig? Dit was echt een eyeopener!”
 

Vaardigheden van een goede adviseur 

“Ik kom erachter dat adviseurs vooral goed moeten kunnen luisteren”, riep iemand eens tijdens een leertraject business partner. We besteden tijdens de leertrajecten veel aandacht aan het ontwikkelen van en oefenen met vaardigheden die de praktijk vraagt van professionals in de bedrijfsvoering. Vaak behandelen we dat aan de hand van hun mindset. De dagelijkse dynamiek vraagt steeds vaker om over de eigen vertrouwde (vak)grenzen heen te kijken. Dit vraagt een andere houding: anders kijken en de ander proberen te begrijpen. In het leertraject is veel aandacht besteed aan wat deze houding vraagt van jezelf. Dit waarderen deelnemers vaak. “Ik vond mijn nieuwsgierigheid weer terug tijdens het traject. Ik durf nu als jurist breder te kijken en het lukt me om niet alleen vanuit mijn juridische blik te luisteren naar ‘de business’. Voorheen categoriseerde ik razendsnel iemands verhaal om te reageren met wat er wel niet mag volgens de wet”, gaf iemand ons hierover terug. Een andere oud-deelnemer verwoordt het als volgt: “Ik zie in veel organisaties dat we langzaam anders gaan werken en communiceren. Veel meer gericht op de grotere bedoeling en redenerend vanuit gezamenlijk belang. Toch blijven we nog regelmatig sturen en werken vanuit ons eigen (team)belang. Zonde!”. De geoefende en behandelde vaardigheden van een goede adviseur komen van pas in de dagelijkse praktijk. Al is het voor veel oud-deelnemers, zeker in het begin, een uitdaging om te (blijven) denken en doen als business partner. De eigen oude valkuilen en ongewenste patronen en die in de organisatie liggen nog wel eens op de loer. 
 

Doen vanuit visie op bedrijfsvoering 

De wereld om ons heen verandert. Bestaande systemen en processen remmen vaak verandering waar deze juist nodig is. Hierdoor staat de bedrijfsvoering onder druk. Een gedeelde visie helpt dan om bedrijfsvoering hier slagvaardiger op te organiseren. Het houvast zit ‘m dan niet in een pasklare oplossing maar in het gezamenlijk bepalen en volgen van slimme uitgangspunten. Zo gebruiken we vanuit onze eigen visie op bedrijfsvoering vertalen, vooroplopen en versnellen, de kunst van het weglaten, kaders stellen en concentreren en flexibiliseren. Concreet betekent dit dat business partners bijvoorbeeld samen naar slimme oplossingen zoeken, elkaar durven aanspraken op gemaakte afspraken, verantwoordelijkheid pakken, zien waar versterking nodig is en zich inspannen om ‘de business’ echt te (willen) begrijpen. Aan doen vanuit visie op bedrijfsvoering besteden we in ons leertraject business partner dan ook veel aandacht. Door dit concreet te maken en te oefenen (doen, doen, doen) maken we het in de praktijk voorstelbaar en werkbaar. Zoals een van de deelnemers vertelde: "Wij willen vanuit de bedrijfsvoering niet steeds achteraan komen en het beeld wekken te vertragen. We willen juist de motor zijn die de business helpt hun werk goed te doen". Of zoals iemand anders zei: "Ik gebruik altijd de metafoor van het menselijk lichaam als onze organisatie waarin wij dan als bedrijfsvoering niet het vet van het lichaam zijn maar de spieren". Een mooie metafoor voor bedrijfsvoering als volwaardig partner van de business. 
 

Leertraject in ontwikkeling 

Ons leertraject business partner is net als ons leertraject urban professional en ons leertraject omgevingsprofessional voortdurend in ontwikkeling. Gesprekken met oud-deelnemers, opdrachtgevers en andere betrokkenen uit de bedrijfsvoering leiden daarom altijd tot waardevolle inzichten. Daarnaast gebruiken we graag momenten als Koers 2018 en de bijeenkomst Eigentijdse bedrijfsvoering in publieke organisaties om actuele inzichten uit onze dagelijkse praktijk te verbinden met die van publieke organisaties. 
 
Meer weten over het leertraject business partner of onze andere activiteiten op het gebied van leren & ontwikkelen? Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Ervaringen van onze trainers en deelnemers horen? Doorpraten over bedrijfsvoering in publieke organisaties? Neem dan contact met ons op.