Buurtwerk herpositioneren: Ottelien Holla was interim-accountmanager Buurtwerk voor MEE Plus in Dordrecht

Van mei 2017 tot december 2017 was onze collega Ottelien Holla accountmanager buurtwerk voor MEE Plus in Dordrecht. Daar was zij met haar collega’s van MEE Buurtwerk verantwoordelijk voor de herpositionering van het buurtwerk in Dordrecht. Samen met haar team werkte Ottelien aan de verbinding van de slim(me) aanpak(ken) op wijkniveau met aandacht voor kwetsbare én initiatiefrijke inwoners en wat er waar echt werkt in de praktijk. Dit interim-werk paste goed bij Ottelien vanwege haar kwaliteiten, achtergrond en ervaring. 

Houvast 

Mijn inzet richtte zich op het opstellen van een transformatieagenda met daarin houvast om van MEE Buurtwerk een eigentijdse organisatie te maken die ondersteunt en samenwerkt voor een veerkrachtige stad. Daarbij paste bijvoorbeeld een aanzet tot opgavegericht(er) en partnergericht(er) werken en een scherp oog op de georganiseerde processen en behaalde resultaten. Daarnaast heb ik de contouren neergezet voor het team om meer opgavegericht en zelforganiserend te gaan werken. Het gesprek over het verder op orde krijgen van de basis als fundament voor de herpositionering voerden we op bestuurlijk niveau’, legt Ottelien Holla uit over haar werk als accountmanager Buurtwerk. ‘Met een goed gevoel kijk ik terug op de tijd bij MEE Plus. Ik denk dat we met elkaar echt een stap vooruit hebben gezet in het positioneren van het buurtwerk in Dordrecht. Letterlijk en figuurlijk dichtbij de inwoners die het nodig hebben’. 
 
Na haar tijd in Dordrecht richtte Ottelien zich weer met nieuwe energie op interessante thema’s, ontmoetingen en opdrachten. Dat doet ze bijvoorbeeld rondom teamontwikkeling, wendbaar werken en het sociaal domein. Bovendien deelt ze graag en regelmatig haar ervaringen met collega’s van Hiemstra & De Vries en andere vakgenoten. 
 
Benieuwd naar onze ervaringen met organisatieontwikkeling in het licht van maatschappelijke opgaven? Doorpraten over ons interim-werk in publieke organisaties? Neem dan contact met ons op.