Opgavegericht(er) werken: Marian Dobbe was interim-manager Beleid en Kwaliteitsontwikkeling (BKO) bij gemeente Utrecht

Van april tot en met september 2018 was onze collega Marian Dobbe interim-manager Beleid en Kwaliteitsontwikkeling (BKO) bij Werk & Inkomen voor de gemeente Utrecht. Met haar team van 70 collega’s droeg ze daar bij aan opgavegericht(er) werken rond W&I-onderwerpen zoals schulden, afstand tot de arbeidsmarkt en inburgering. BKO speelt in zulke opgaven een richtinggevende rol en biedt daarnaast beleidsondersteuning aan de uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen. Als MT-lid binnen Werk & Inkomen droeg Marian vanuit haar organisatieadviesblik daarnaast haar steentje bij aan de doorontwikkeling van het MT. Dit interim-werk paste goed bij Marian vanwege haar ruime ervaring in interim-management en het sociaal domein. Bovendien kent ze goed haar weg in de gemeenteorganisatie van Utrecht, waar ze eerder interim-manager Jeugd, Zorg & Veiligheid was.

Stevige verbinding 

“Het was interessant om na mijn interim-opdracht bij team Jeugd aansluitend het team Beleids- en Kwaliteitsontwikkeling (BKO) van Werk & Inkomen binnen te stappen. Een uitgelezen kans om de wereld van Maatschappelijke Ontwikkeling wat steviger met Werk & Inkomen te verbinden en vice versa. Bijvoorbeeld door personen, netwerken en perspectieven slim samen te brengen”, vertelt Marian over haar interim-werk. “Tevreden kijk ik terug op de maanden bij BKO in Utrecht. Als manager verbind ik mij graag met de mensen in een team en de opgaven waar ze voor staan. Mijn inzet is altijd gericht op de lange lijnen vanuit wat we voor wie en met wie willen bereiken. Om dit te bereiken, investeer ik graag in persoonlijke ontmoetingen met de mensen waarmee ik werk, zoals ik dat ook in Utrecht kon doen. Dat brengt scherpte op de opgave én vaak raakt het ook iemands persoonlijke ontwikkeling. Voor mij een voorrecht om te doen, ook nu weer bij BKO in Utrecht”. 

Delen 

De functie die Marian interim invulde, is inmiddels ingevuld door een vaste nieuwe manager in dienst van de gemeente Utrecht. Marian richt zich weer met nieuwe energie op thema’s, ontmoetingen en opdrachten. Denk aan regionale samenwerking in het domein Jeugd, het leiden van strategische sessies en sturing in het sociaal domein. Daarnaast is ze manager van ons bureau en deelt Marian graag en regelmatig opgedane ervaringen en inzichten vanuit haar interim-werk met collega’s en andere vakgenoten. 
 

Interim-werk 

Benieuwd hoe we kijken naar interim-werk? Doorpraten over ons interim-werk met opdrachtgevers in publieke organisaties? Neem dan contact met ons op.