Inspiratie en kennis in ontwikkeling: Kennisfestival ‘Naar een breed gedragen energietransitie’

Vorige week was ik bij het Kennisfestival ’Naar een breed gedragen energietransitie’ in het Oude Magazijn in Amersfoort. Op initiatief van ECN (onderdeel van TNO) verzamelden daar ruim 100 bezoekers die persoonlijk en/of professioneel betrokken zijn bij de energietransitie. Met collega’s als Bertram van der Wal, partners als Friso van Abbema en verschillende opdrachtgevers sprak ik afgelopen periode intensief over dit thema in het licht van mijn werk als adviseur in organisatieontwikkeling voor de publieke sector. Het Kennisfestival ‘Naar een breed gedragen energietransitie’ was voor mij dan ook een mooie gelegenheid om te ontdekken waar we met elkaar staan in Nederland, welke kennis er op te halen is en waar organisatieontwikkelaars als ik van waarde kunnen zijn. 

 

Waar staan we? 

Mijn indruk is dat we in Nederland steeds beter doordrongen raken van de urgentie van het klimaatvraagstuk in het algemeen en de energietransitie in het bijzonder. Rondom deze thema’s vormen zich sinds een tijdje steeds meer nieuwe organisaties, samenwerkingen en onderzoeken. Op het Kennisfestival merkte ik dat we in de fase zijn beland dat we elkaar opzoeken en proberen te vinden. Niet alleen op inhoud, maar ook op aanvullende perspectieven en profielen. De ontmoeting om contacten te leggen en kennis te delen is goed en het is slim en prettig dat ECN die faciliteert. Het echt goed vinden van elkaar lukt volgens mij nog niet overal even goed, daarover later meer. 
 

Welke kennis is er? 

Wie het programma vooraf doorkeek, kon het al vermoeden. Tijdens het Kennisfestival ‘Naar een breed gedragen energietransitie’ werd het ook duidelijk: techneuten en onderzoekers vinden elkaar goed op het klimaatvraagstuk in het algemeen en de energietransitie in het bijzonder. Men kent vaak letterlijk en figuurlijk elkaars taal en praktijk. Toch geldt: ‘een breed gedragen energietransitie’ betekent vanuit een technisch perspectief iets anders dan vanuit de sociaal-organisatorisch perspectief. Mijn overtuiging en observatie is dat kennis over organiseren en menselijk gedrag letterlijk en figuurlijk nog niet overal aan tafel zit. Dat is jammer! 
 

Wat brengen we? 

Het perspectief van organiseren en kijken vanuit menselijk gedrag, is waar we als adviseurs in organisatieontwikkeling goed in thuis zijn. We spreken daarmee een andere taal dan de onderzoekers en techneuten. Volgens mij kunnen we desondanks door slimme krachtenbundeling het echte verschil maken in de praktijk van publieke organisaties die stappen willen zetten in de energietransitie. Door de ‘inhoudgedreven’ voorlopers te koppelen aan zij die goed thuis zijn in de sociaal-organisatorische context. Zo kunnen we de komende tijd stappen vooruitzetten om de energietransitie met elkaar werkbaar te maken. Ik verheug me op de komende gesprekken en ontmoetingen op dit vlak! 
 
Daarom doe ik met het oog op het klimaatvraagstuk in het algemeen en de energietransitie in het bijzonder graag de volgende oproep aan publiek Nederland: onderzoekers, techneuten en organisatieontwikkelaars verenigt u! 
 
Doorpraten over de energietransitie in relatie tot de fysieke leefomgeving? Graag vanuit het ‘organisatieontwikkel’-perspectief kijken naar opgaven in klimaatvraagstukken? Slim(mer) samenwerken? Neem dan contact op