Werken aan stevigheid en vertrouwen: Elsbeth Vogel was interim-teamleider sociaal wijkteam voor zorg- en welzijnsorganisatie Minters

Van februari tot november 2018 was onze collega Elsbeth Vogel interim-teamleider wijkteam voor zorg- en welzijnsorganisatie Minters. Daar gaf zij leiding aan een integraal wijkteam. De sociaal professionals uit het wijkteam staan dichtbij cliënten en doen wat nodig is in het licht van jeugdzorg, WMO, schuldhulp en de Participatiewet. Dit interim-werk paste Elsbeth goed, vanwege haar achtergrond, kennis en ervaring op het gebied van het sociaal domein, leiderschap, teamontwikkeling en bedrijfsvoering.

 

Op de plek waar je wilt zijn

“Minters is een mooie, trotse en stevig staande organisatie. Bijzonder aan Minters is dat de uitvoering vanaf de start van de wijkteams in handen is van een lokale zorg- en welzijnsorganisatie. Die zit tot in de haarvaten van de wijk, op de plek waar je wilt zijn. Dat cliënten Minters zo goed weten te vinden, vind ik een mooi compliment. Tegelijkertijd merkte ik hoe ingewikkeld het is ook te laten zien dat je echt het goede doet voor cliënten in samenwerking met verschillende partners. Denk aan Jeugdbescherming en Veilig Thuis maar ook aan politie, scholen en huisartsen tot woningcorporaties aan toe. Iedereen vindt dat je ‘er van bent’. Het is echt een integrale opgave om het telkens een stapje beter te doen, in verbinding met elkaar. Dat vraagt dus continue afstemming vanuit de vraag wat nodig is voor de cliënt. Met het concept van het integraal wijkteam organiseerde Minters hiervoor een stevige basis en goede werkwijze. Nu de wijkteams vier jaar draaien, zit de uitdaging in de doorontwikkeling. Dit gaat over slim organiseren, bijvoorbeeld door het verbeteren van ontvangst en wachtlijstbeheer. Ook is scherpte nodig op de vraag ‘Waar is het wijkteam van?’. Passen binnenkomende cliëntvragen ook het beste binnen het wijkteam of horen zij elders? Bovendien vraagt doorontwikkeling om blijven investeren in de relatie tussen huisartsen en wijkteams. Denk ook aan het nog sneller aansluiten op hulp die nodig is voor kinderen met psychische problemen. Door de preventieve taak van de wijkteams te versterken, maak je kostenbesparing in de gespecialiseerde jeugdhulp mogelijk”, schetst Elsbeth Vogel het werk en de context van Minters. 
 

Iets zwaars wat lichter maken 

“Binnen het team heb ik gewerkt aan meer verbinding onderling en mensen meer vertrouwen gegeven in zichzelf”, vertelt Elsbeth Vogel over de opdracht waaraan zij zich in haar interim-rol bij Minters verbond. “Factoren als verschillende dienstverbanden en werkgevers van de teamleden, maakten het tot een uitdaging om echt te werken als één team, in onderlinge eenheid en vertrouwen. Door zelf rust te brengen, samen te zoeken naar de beste oplossing, het overzicht te bewaren en verbinding te brengen, probeerde ik mijn team te helpen tot krachtige eigen overwegingen te komen. Ik kan complexe, zware praktijk iets lichter maken voor de professionals, merkte ik aan mijn team. Tevreden kijk ik terug op mijn tijd als teamleider bij Minters, omdat ik zie dat er een stevig team staat dat meer vanuit vertrouwen en verbinding echt het verschil maakt voor de cliënten”.
 
Nu de opdracht van Elsbeth bij Minters is afgerond, werkt zij voor nieuwe opdrachtgevers. Dat doet ze bijvoorbeeld als programmamanager om een integraal sociaal team vorm te geven. Daarnaast richt zij zich op leiderschapsontwikkeling. Bovendien deelt Elsbeth graag en regelmatig haar ervaringen met de collega’s van Hiemstra & De Vries en andere vakgenoten.

Benieuwd naar onze ervaringen met organisatieontwikkeling in het licht van het sociaal domein? Doorpraten over ons interim-werk in publieke organisaties? Neem dan contact met ons op.