Inspiratie en kennis in ontwikkeling: presentatie resultaten Nationale DenkTank 2018 (jaarthema: circulaire economie)

Onlangs bezocht ik de presentatie van de Nationale DenkTank 2018 op het jaarthema circulaire economie. Het eindresultaat heeft als titel ‘de hoogste circulariteit’ (vind ik wel een leuke vondst). Jaarlijks nemen 20 jonge talenten deel aan de Nationale DenkTank om via gedegen onderzoek met steun van overheid, wetenschap en bedrijfsleven tot aanbevelingen te komen om urgente maatschappelijke thema’s op te pakken. Onze collega Linet Tanke was er daar een paar jaar terug ook één van. Zij zette mij dan ook op dit spoor, gezien mijn affiniteit met de thema’s circulaire economie en energietransitie. Met collega’s als Tim Vredeveld, partners als Friso van Abbema en verschillende opdrachtgevers kijken we hiernaar als organisatieontwikkelaars. Dat maakte mij benieuwd waar deze ‘jonge denkers’ mee zouden komen.

 
Hoe versnellen we de transitie naar een circulaire metropool in 2030? Over die vraag boog de DenkTank zich dit jaar. Zij kwamen tot verschillende inzichten en goten die o.a. in de volgende 10 ideeën.
  
1. Space – Is een actieprogramma om van basisschoolleerlingen (groep 7) change agents te maken op het gebied van circulariteit. 
2. CollActive – Is een collectief om burgers te verenigen zodat die gerichter invloed kunnen uitoefenen op overheid en bedrijfsleven 
3. Terugnameplatform – Draait om het idee kapotte elektronica voortaan terug te sturen naar de fabrikant om circulair ontwerpen te stimuleren. 
4. Opknappers – Wie iets repareert waardoor het niet vervangen hoeft te worden, verdient aandacht en lof. 
5. Deelgoed – Van ieder kind zijn eigen speelgoed naar gedeeld speelgoed, bijvoorbeeld via scholen. 
6. Bou – Door de totale levensloop van gebouwen als uitgangspunt te nemen, via een total costs of ownership-benadering, maak je van circulair bouwen de nieuwe standaard. 
7. Goedpunt. – Is een loyaliteitssysteem voor je eigen waarden, je besteedt je geld aan wat jij belangrijk vindt en krijgt daar punten voor terug. 
8. WerkCE! – Via een slimme toolkit kun je als werkgever met je werknemers het verschil maken vanaf de werkvloer.  
9. Renovatief – Is een uniforme checklist die men kan gebruiken om circulariteit op gebieds-, gebouw-, installatie- en productniveau inzichtelijk te maken vanuit het collectief 
10. Circulair appel – Doet een dringend appel op bestuurders om urgentie te creëren voor circulariteit die net zo kabinetsbreed is als de gestelde ambities door (ook) onder het mom van duurzaamheid slim te verbinden met energietransitie, circulaire economie én de sociale agenda. 

Deze concepten sluiten goed aan bij bestaande ideeën, denk bijvoorbeeld aan de deeleconomie, platform-economie, community-denken en digitalisering. Sommige zijn dringend (kun je nu doen) van aard, sommige dwingender (moet je nu doen). Sommige zijn heel simpel morgen te beginnen, voor andere is meer nodig. Hoe dan ook, zulke ideeën en ontmoetingen inspireren me. Tegelijkertijd kwam er ook een soort onrust in mij op na deze bijeenkomst. Vanuit de zin om het ook echt met elkaar te gaan doen in de praktijk. Om de opgave energietransitie op te pakken en te bouwen aan een circulaire economie. Door het met publieke organisaties zo te organiseren dat het ook echt werkbaar wordt. De Nationale DenkTank deed daarvoor in mijn ogen een mooi appèl: zorg dat de aanstaande verbouwing van het Binnenhof het toonbeeld van circulariteit wordt. Een mooi uithangbord en voorbeeldfunctie voor Nederland.  
 

Oproep

Misschien is het mijn gezonde beroepsdeformatie waardoor ik tot deze oproep kom maar toch doe ik ‘m graag: 
Laten we met elkaar naast denken ook (gaan) doen om de ambities op duurzaamheid waar te maken, met naast DenkTanks ook DoeTanks! 
 
Ook als organisatieontwikkelaar ‘beroepsgedeformeerd’ als het gaat om zulke maatschappelijke opgaven? Samenspel organiseren van denk-kracht en doe-kracht? Doorpraten over het werkbaar maken van ambities in de praktijk? Iets anders met me delen? Neem dan contact op.